Search
Close this search box.

Позив за 25. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 28. 9. 2023. године

Двадесет пета редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 28. септембра 2023. године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00 часова.

За Двадесет пету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Двадесет четвртој сједници, од 19. септембра 2023. године, утврдио сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

 

1. Записник са 24. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 19. јула 2023. године

2. Информација о реализацији закључака са 24. редовне сједнице СО Фоча од 19. 7. 2023. године

3.1. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар – јун 2023. године

3.2. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар – јун 2023. године – Образложење

4. Пр. одлуке о утрошку неутрошених намјенских средстава из 2022. године у 2023. години и расподјели максималног износа коригованог нераспоређеног суфицита

5. Приједлог одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта означеног као к.ч. бр. 555/1 и 556, уписано у посједовни лист број: 100, к.о. Козја Лука, путем непосредне погодбе,

6. Пр. одлуке о усвајању Програма санитарне заштите изворишта Чесме, општина Фоча за период 2023 – 2027. године

7. Пр. одлуке о усвајању Програма санитарне заштити изворишта Лучка врела, општина Фоча за период 2023 – 2027. године

8. Пр. одлуке о санитарној заштити изворишта Чесме, водоснабдијевање општине Фоча

9. Пр. одлуке о санитарној заштити изворишта Лучка врела, водоснабдијевање општине Фоча

10. Пр. одлуке о усвајању Приједлога ИД дијела РП Чоходор Махала (који се односи на подручје садашњег насеља Лазарево

11. Пр. одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана Горње Поље

12. Пр. одлуке о куповини непокретности у ул. Николе Пашића и Теслина, у Фочи, означених као к.ч. бр. 1357-2, 1358-2 и 1359-2, уписане у Лист непокретности број 1113 к.о. Фоча

13. Пр. одлуке о изградњи Дома за стара лица у насељу Миљевина, општина Фоча

14. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић Чика Јова Змај за 2022.2023. годину

15. Програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2023/2024. годину,

16. Одговори на одборничка питања са 24. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

17. Одборничка питања,

18. Иницијативе одборника,

19.  Текућа питања

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке: 17, 18. и 19. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

У прилогу позива достављени су и:

–  Записник са Двадесет четврте сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 19. септембра 2023. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 12. од 20. 7. 2023. године.

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због ограниченог простора не могу бити присутни у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

Поделите: