Search
Close this search box.

ЈАВНИ ОГЛАС ради покушаја споразумног рјешавања имовинско-правних односа, за које је утврђен Општи интерес за изградњу нове трасе магистралног пута М 1-109(М-20) Гацко –Фоча поддионица Тјентиште- Брод на Дрини

Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-4095/22 од 03.11.2022. године, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 113/22 од 16.11.2022. године  и  Одлуком о допуни Одлуке о утврђивању општег интереса: 04/1-012-2-4095/22 од 03.11.2022. године број 04/1-012-2-2441/23 од 20.07.2023. године објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 70/23 од 08.08.2023. године   утврђен је општи интерес за изградњу нове трасе магистралног пута М 1-109(М-20) Гацко –Фоча поддионица Тјентиште- Брод на Дрини.

Корисник експропријације је Република Српска.

II

Будући да су испуњени услови из члана 23. Закона о експропријацији, у сврху реализације пројекта изградње нове трасе магистралног пута М 1-109(М-20) Гацко –Фоча поддионица Тјентиште- Брод на Дрини провешће се поступак експропријације некретнина уз исплату одговарајућих накнада.

С тим у вези а ради споразумног прибављања некретнина позивају се сви заинтересовани власници следећих некретнина :

 

 • к.ч. бр. 590/2, Попов Мост, гробље у површини од 194 м2, уписана у ПЛ 57 К.О. Ћурево, посјед Општина Фоча са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 742/2, Шадићи, гробље у површини од 165 м2, уписана у ПЛ 200 К.О. Ћурево, посјед Исламска заједница у БиХ-МИЗ Фоча са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 133/2, Страна, пашњак 4. класе у површини од 295 м2, уписана у ПЛ 330 К.О. Ћурево, посјед Врева Шерифа Шефик са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 136/4, Страна, пашњак 4. класе у површини од 52 м2, уписана у Пл 386 К.О. Ћурево, посјед Вуковић Љубомира Радмила са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 592/2, Лука, ливада 3. класе у површини од 96 м2 и к.ч. бр. 594/2, Лука, ливада 3. класе у површини од 296 м2, обе уписане у ПЛ 338 К.О. Ћурево, посјед Ћаласан Милована Рајко са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 7/4, Подкуњица, воћњак 4. класе у површини од 1010 м2, уписана у ПЛ 376 К.О. Ћурево, посјед Мадешко Хамида Асим са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 591/2 (н.п. к.ч. бр. 591/2), Лучица, њива 4. класе у површини од 23 м2, уписана у ЗК.ул. 182 (ПЛ 238) К.О. Ћурево, право својине Радовић (Михајло) Миливоје са 1/3 дијела и Радовић (Милета) Добрило са 2/3 дијела, посјед Перуничић Добрила Бранка са 1/3 дијела, Радовић Добрила Бранимир са 1/3 дијела и Радовић Михајла Миливоје са 1/3 дијела,
 • к.ч. бр. 5/1 (н.п. к.ч. бр. 5/1), Уско Поље, ливада 5. класе у површини од 471 м2, уписана у ЗК.ул. 346 (ПЛ 422) К.О. Ћурево, право својине Мадешко (Мехо) Мурат са 1/1 дијела, посјед Мадешко Меха Мурат са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 586/2 (н.п. к.ч. бр. 586/2), Лука, воћњак 3. класе у површини од 177 м2, уписана у ЗК.ул. 183 (ПЛ 240) К.О. Ћурево, право својине Радовић (Милета) Добрило са 1/1 дијела, посјед Перуничић Добрила Бранка са ½ дијела и Радовић Добрила Бранимир са ½ дијела,
 • к.ч. бр. 573/2 (н.п. к.ч. бр. 573/2), Лука, њива 4. класе у површини од 85 м2 и к.ч. бр. 581/3 (н.п. к.ч. бр. 581/3), Лука, њива 4. класе у површини од 178 м2, обе уписане у ЗК.ул. 252 (ПЛ 236) К.О. Ћурево, право својине Радовић (Миливоје) Мирко са 1/3 дијела, Радовић (Миливоје) Милош са 1/3 дијела и Радовић (Ђорђије) Зоран са 1/3 дијела, посјед Радовић Ђорђија Зоран са 1/3 дијела, Радовић Миливоја Милош са 1/3 дијела и Радовић Миливоја Мирко са 1/3 дијела,
 • к.ч. бр. 6/1 (н.п. к.ч. бр. 6/1), Уско Поље, ливада 4. класе у површини од 438 м2 и к.ч. бр. 37/2 (н.п. к.ч. бр. 37/2), Уско Поље, ливада 6. класе у површини од 659 м2, обе уписане у ЗК.ул. 132 (ПЛ 156) К.О. Ћурево, право својине Мадешко Селим са 1/1 дијела, посјед Мадешко Рама Селим са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 33/2 (н.п. к.ч. бр. 33/2), Михољ Поље, воћњак 3. класе у површини од 687 м2, уписана у ЗК.ул. 163 (ПЛ 150) К.О. Ћурево, право својине Мадешко (Мехо) Мурадиф са 1/1 дијела, посјед Мадешко Меха Мурадиф са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 643/2 (н.п. к.ч. бр. 643/2), Селишта, ливада 5. класе у површини од 18 м2 и к.ч. бр. 655/2 (н.п. к.ч. бр. 655/2), Селишта, шума 6. класе у површини од 1393 м2, обе уписане у ЗК.ул. 203 (ПЛ 288) К.О. Ћурево, право својине Шадинлија (Авдо) Хатиџа са 1/1 дијела, посјед Шадинлија Авда Хатиџа са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 650/2 (н.п. к.ч. бр. 650/2), шума 6. класе у површини од 75 м2 и ливада 7. класе у површини од 1262 м2, уписана у ЗК.ул. 215 (ПЛ 325) К.О. Ћурево, право својине Володер (Шериф) Хаџо са 1/1 дијела, посјед Володер Шерифа Хаџо са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 599/2 (н.п. к.ч. бр. 599/2), Грбавица, ливада 5. класе у површини од 293 м2, уписана у ЗК.ул. 28 (ПЛ 331) К.О. Ћурево, право својине Ћатовић рођ. Врева Ајнија са 2/8 дијела и других сувласника, посјед Врева Хамдије Сабија са 1/8 дијела и других супосједника,
 • к.ч. бр. 593/2 (н.п. к.ч. бр. 593/2), Лика, ливада 3. класе у површини од 321 м2 и к.ч. бр. 595/3 (н.п. к.ч. бр. 595/3), Лика, ливада 4. класе у површини од 1126 м2 и ливада 6. класе у површини од 1102 м2, обе уписане у ЗК.ул. 131 (ПЛ 154) К.О. Ћурево, право својине Мадешко (Мујо) Мушан са 1/1 дијела, посјед Мадешко Муја Мушан са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 572/2 (н.п. к.ч. бр. 572/2), Долић, њива 4. класе у повр
  шини од 8 м2, уписана у ЗК.ул. 287 (ПЛ 239) К.О. Ћурево, право својине Делић (Бранко) Споменка са 1/1 дијела, посјед Делић Бранка Споменка са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 28/2 (н.п. к.ч. бр. 28/2), Подграбница, ливада 5. класе у површини од 689 м2, к.ч. бр. 58/2 (н.п. к.ч. бр. 58/2), Подграбница, ливада 6. класе у површини од 376 м2, к.ч. бр. 59 (н.п. к.ч. бр. 59), Подграбница, шума 4. класе у површини од 191 м2, к.ч. бр. 71/2 (н.п. к.ч. бр. 71/2), Барица, ливада 6. класе у површини од 544 м2 и к.ч. бр. 87/3 (н.п. к.ч. бр. 87/3), Барица, ливада 7. класе у површини од 534 м2, све уписане у ЗК.ул. 360 (ПЛ 440) К.О. Ћурево, право својине Муслић рођ. Ризвановић (Тахир) Хасна са 1/1 дијела, посјед Муслић Тахира Хасна са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 1 (н.п. к.ч. бр. 1), Отока, ливада 3. класе у површини од 2754 м2 и ливада 6. класе у површини од 1726 м2, к.ч. бр. 136/3 (н.п. к.ч. бр. 136/3), Страна, шума 4. класе у површини од 14 м2, к.ч. бр. 580/2 (н.п. к.ч. бр. 580/2), Лука, њива 4. класе у површини од 297 м2, к.ч. бр. 589/3 (н.п. к.ч. бр. 589/3), Лука, ливада 3. класе у површини од 91 м2 и к.ч. бр. 589/4 (н.п. к.ч. бр. 589/4), Лука, ливада 3. класе у површини од 99 м2, све уписане у ЗК.ул. 284 (ПЛ 233) К.О. Ћурево, право својине Радовић уд. Андрије Љиљана са 4/9 дијела, Радовић (Андрија) Милован са 1/3 дијела и Радовић (Андрија) Миленка са 2/9 дијела, посјед Радовић Андрије Миленка са 1/3 дијела, Радовић Андрије Милован са 1/3 дијела и Радовић Љиљана са 1/3 дијела,
 • к.ч. бр. 73/2 (н.п. к.ч. бр. 73/2), Дуб, ливада 6. класе у површини од 140 м2, к.ч. бр. 76/2 (н.п. к.ч. бр. 76/2), Дуб, ливада 4. класе у површини од 2 м2 и к.ч. бр. 81/11 (н.п. к.ч. бр. 81/11), Дуб, ливада 4. класе у површини од 178 м2, све уписане у ЗК.ул. 336 (ПЛ 139) К.О. Ћурево, право својине Крек (Мурат) Ахмо са 1/1 дијела, посјед Крек Мурата Ахмо са 1/1 дијела,
 • к.ч. бр. 74/2 (н.п. к.ч. бр. 74/2), Доб, њива 6. класе у површини од 15 м2, к.ч. бр. 75/2 (н.п. к.ч. бр. 75/2), Дуб, двориште у површини од 27 м2 и к.ч. бр. 82/2 (н.п. к.ч. бр. 82/2), Дуб, кућа и зграда у површини од 3 м2 и воћњак 3. класе у површини од 336 м2, све уписане у ЗК.ул. 137 (ПЛ 139) К.О. Ћурево, право својине Крек (Мурат) Ахмо са 1/1 дијела, посјед Крек Мурата Ахмо са 1/1 дијела,
 • к.ч. 1533/3 Дрина ријека у површини од 292 м2 уписана у ПЛ 38 К.о. Челиково поље, посјед Др.Св.Јавно Добро Воде са 1/1 дијела,
 • к.ч. 1504/4 Дрина ријека у површини од 318 м2 уписана у ПЛ 31 К.о. Белени , посјед Др.Св.Јавно Добро Воде са 1/1 дијела,
 • к.ч.2760/2 Лође ливада 6 кл. у површини од 33 м2  уписане у Пл 90 К.О.Попов мост, посјед Гога Маше Емина рођ.Софтић са 1/1 дијела,
 • к.ч. 2852/2 Павловац поток  у површини од 327 м2 уписана у  Пл 63 К.О.Попов мост , посјед Др.Св. Јавно Добро Воде са 1/1 дијела,
 • к.ч. 171/1 Гацко-Устипрача магистрални пут у површини од 19369 м2, уписана у  Пл 1 К.О.Тјентиште , посјед Др.св.Јавно добро путеви са 1/1 дијела,
 • к.ч. 30/2 Подкрајнички пут приступни пут у површини од 108 м2, к.ч. 109/2 Попов мост приступни пут у површини од 4082 м2, к.ч. 109/4 Попов Мост приступни пут у површини од 267 м2, к.ч. 109/6 Попов мост приступни пут у површини од 1303 м2, к.ч. 109/8 Попов Мост приступни пут у површини од 1099 м2 , кч. 109/10 Попов Мост приступни пут у површини од 297 м2, к.ч. 110/1 Пруга приступни пут у површини од 815 м2, кч. 110/2 Пруга приступни пут у површини од 149 м2, к.ч. 110/4 Пруга приступни пут у површини од 25 м2, к.ч. 587/2 Попов Мост приступни пут у површини од 454 м2, к.ч. 1458/1 Пруга приступни пут у површини од 5803 м2, к.ч. 1458/2 Пруга приступни пут у површини од 3255 м2 , кч. 1458/4 Пруга приступни пут у површини од 310 м2, к.ч. 1458/6 Пруга приступни пут у површини од 1145 м2, кч. 1465/2 Јачита приступни пут у површини од 350м2,  кч. 1459/2 Стари пут приступни пут у површини од 309 м2, кч. 1459/4 Стари оут приступни пут у површини од 249 м2, к.ч. 1459/6 Стари пут приступни пут у површини од 339 м2, к.ч. 1459/7 Стари пут приступни пут у површини од 923 м2 уписане у ПЛ 52  К.О.Ћурево, посјед  Др.Св.Јавно добро путеви са 1/1 дијела,

 

 • к.ч.711/2 Ћоровина ливада 3 кл. у површини од 14 м2,  к.ч. 739/3 Барица ливада 4 кл. у површини од 955 м2 уписане у Пл 373 К.о.Ћурево , посјед  Џамалија Хака Сулејман  са 1/1 дијела ,

 

 • к.ч. 712/2 (н.п. к.ч. 712/2) Језеро ливада 4 кл. у површини од 410 м2   и  кч. 735/2( н.п. к.ч. 735/2) Подводе њива 5 кл. у површини од 549 м2  уписана у  зк.ул.  43 ( Пл 24) К.о.Ћурово,право својине Цуцак Хусо Сабит са 1/1 дијела, посјед Цуцак Сабит Сафет са 1/1 дијела,

 

 • к.ч. 84/1 ( н.п. кч. 84/1) Дуб ливада 5 кл. у површини од 162 м2  уписана у зк.ул. 253 ( Пл 302) К.о.Ћурево ,право својине Тахировић Осман Адем са 1/1 дијела, посјед Тахировић Осман Адем са  1/1 дијела,

 

 • к.ч. 737/2(н.п. кч. 737/2) До ливада 4 кл. у површини од 48 м2,  к.ч. 744/1 (н.п. кч. 744/1) Крчевина шума 5 кл. у површини од 302 м2 и ливада 6 кл. у површини од 529 м2 уписане у ЗК.ул. 54 ( Пл 48) К.о.Ћурево ,право својине Ћосовић Саво Вукола са 1/6 дијела и други, посјед Ћоро Ибра Омер са 1/1 дијела,

 

 • к.ч.112/2  Сутјеска ријека  у пов
  ршини од 102 м2,кч. 112/3 Сутјеска ријека у површини од 180 м2, кч. 112/4 Сутјеска ријека у површини од 92 м2 ,кч. 113/3 Сутјеска ријека у површини од 32 м2, к.ч. 1453/3 Сутјеска ријека у површини од 427 м2, кч. 1453/3 Сутјеска ријека у површини од 8 м2, кч. 1457/2 Дубоки поток поток у површини од 47 м2 уписане у ПЛ 53 К.о.Ћурево, посјед Др.св.Јавно добро воде са 1/1 дијела,
 • к.ч.751/1 (н.п.кч. 751/1) Раван ливада 7. кл. у површини од 1045 м2 уписана у зк.ул. 219 ( Пл 339) К.О.Ћурево, право својине Вуковић Милоша  Милинко са 1/8 дијела и други , посјед Ћаласан Милоша Наталија са 1/8 дијела и други,
 • к.ч .752/1 Јачиште ливада 7 кл. у површини од 603 м2   уписана у Пл 336 К.О.Ћурево ,посјед Вуковић Милоша Милинко  са 1/1 дијела,

 

 • к.ч. 753/1 (н.п. кч. 753/1) Јачишта ливада 7 кл. у површини од 1586 м2, ливада 6 кл. у површини од 421 м2,кч. 753/3 Јачишта ливада 6 кл. у површини од 115 м2, кч. 754/1 (н.п. кч. 754/1) Јачишта шума 6 кл. у површини од 2151 м2 ,  кч. 651/2(н.п. кч. 651/2) Селишта ливада 6 кл. у површини од 107 м2, кч. 652/2 (н.п. кч. 652/2) Селишта шума 6 кл. у површини од 3047 м2,  кч. 653/2 (н.п.кч. 653/2) Пландишта ливада 8 кл. у површини од 732 м2, кч. 645/2 Селишта ливада у површини од 501 м2 уписане у зк.ул. 89 (Пл 84) К.О.Ћурево ,право својине Глибо Ико Халил са 1/1 дијела, посјед Глибо Халила Бећир са 1/4 дијела и други,

 

 • к.ч. 91/1(н.п. кч. 91/1) Дуб ливада 7 кл. у површини од 3630 м2,   уписана у зк.ул. 305(Пл 265) К.О.Ћурево  ,право својине Ризвановић Шабана Омер са 1/6 дијела и други ,посјед Ризвановић Шабана Омер са 1/6 дијела и други,

 

 • к.ч.81/6(н.п. кч. 81/6)  Дуб ливада 4 кл. у површини од 1229 м2 уписана у зк.ул. 270(Пл 430) К.О.Ћурево ,право својине Ожеговић Бећир Ибрахим са 1/1 дијела , посјед  Ожеговић Бећира Ибрахим са 1/1дијела,

 

 • к.ч.81/8(н.п. кч. 81/8) Дуб ливада 4 кл. у површини од 467 м2, кч. 81/9 (н.п. кч. 81/9) Дуб ливада 4 кл. у површини од 320 м2 уписане у зк.ул. 348 (Пл 425) К.о.Ћурево ,право својине Живановић Душана Веселин са 1/1 дијела ,посјед  Живановић Душана Веселин  са 1/1 дијела,

 

 • к.ч. 81/10(н.п. кч. 81/10) Дуб ливада 4 кл. у површини од 271 м2, уписана у зк.ул. 272(Пл 207) К.о.Ћурево ,право својине Ожеговић Омер Селима са 1/1 дијела , посјед Ожеговић Месуд са 1/3 дијела и други,

 

 • к.ч. 64/2(н.п.64/2 кч. )Подгребница ливада 6 кл. у површини од 21 м2 , кч. 65 (н.п.  кч. 65)Подгребница шума 4кл.у површини од 504 м2 ,уписане у зк.ул. 303 ( Пл 261) К.о.Ћурево ,право својине Ризвановић Ибро Заим са 1/1 дијела, посјед Банда Зајима Сена са ¼ дијела и други,

 

 • к.ч. 66/2 Просиште  шума 3 кл. у површини од 400 м2,кч. 66/3 Просићте шума 3 кл. у површини од 2 м2, кч. 67/2 Просиште ливада 6 кл. у површини од 167 м2, дио кч. 68 Просиште шума 6 кл. у површини од 1368 м2 уписане у Пл 118 К.О.Ћурево , посјед Каровић Бајра Шабан са 1/1 дијела,

 

 • к.ч. 69/2(н.п.  кч. 69/2) Барице шума 6 кл.  у површини од 172 м2, кч. 70/2 (н.п. кч. 70/2) Барице ливада 6 кл.  у површини од 349м2,  кч. 85/2 (н.п. кч. 85/2) Барице шума 6 кл. у површини од 355 м2 и кч. 86/2 (н.п.  кч. 86/2) Барице ливада 6 кл. у површини од 157 м2 уписане у зк.ул. 179 ( Пл 157) К.о. Ћурево ,право својине Мадешко Бећира Исмет са 1/3 дијела и други, посјед Мадешко Бећира Исмет са 1/3 дијела и други,

 

 • к.ч. 29/2 (н.п.  кч. 29/2) Лучица ливада 4 кл. у површини од 2603 м2 уписана у зк.ул.297( Пл 251) К.о. Ћурево ,право својине Ризвановић Џафер Авдија са 1/1 дијела, посјед Ризвановић Џафер Авдија са 1/1 дијела,

 

 • к.ч. 8/4(н.п.  кч. 8/4)Михољ поље шума 5кл. у површини од 90 м2,  кч. 9/1 (н.п.  кч. 9/1) Михољ поље ливада 4 кл. у површини од 1155 м2 и  кч. 35/8 (н.п.  кч. 35/8) Михољ поље ливада 3 кл. у површини од 877 м2 уписане у зк.ул. 273 ( Пл 209) К.о.Ћурево ,право својине Ожеговић Суљо Сеид са 1/3 дијела и други,  посјед Ожеговић Суља Сеид са 1/3 дијела и други,

 

 • к.ч. 35/4 (н.п.  кч. 35/4) Михољ поље ливада 3кл. у површини од 472 м2 уписана узк.ул. 275_( Пл 213) К.о.Ћурево ,право својине Ожеговић Узеир Рамиз са ½ дијела и други, посјед Ожеговић Рамиза Асим са 1/6 дијела и други,

 

 • к.ч. 35/6 (н.п. кч. 35/6 ) Михољ поље ливада 3 кл. у површини од 709 м2 уписана у зк.ул 274 (.Пл 211) К.о.Ћурево , право својине Ожеговић Авдо Азиз са 1/1 дијела ,посјед Ожеговић Авда Азиз са 1/1 дијела,

 

 • к.ч. 56/2 (н.п. кч. 56/2) Лучица ливада 4 кл. у површини од 495 м2 , кч.57/2(н.п. кч. 57/2) Лучица шума 5 кл. у површини од 361 м2 уписане у зк.ул. 344 ( Пл 420) К.о.Ћурево  ,право својине Салчин Мехо Ђула са ½ дијела и други , посјед Салчин Меха Ђула са ½ и други,

 

 • к.ч. 3/1 (н.п. кч. 3/1) Бара ливада 3кл. у површини од 190 м2,кч. 40/3(н.п. кч. 40/3)Бара ливада 3 кл. у површини од 2519 м2 уписане у зк.ул. 269(Пл 44) К.о.Ћурево ,право својине Ћаласан Видоје Вукашин са ½ дијела и други , посјед Ћаласан Видоје Вукашин са ½ дијела и други,

 

 • к.ч.  32/2 (н.п.  кч. 32/2) Михољ поље ливада 3 кл. у површини од 2310 м2 уписана у зк.ул. 345 ( ПЛ 421) К.о.Ћурево ,право
  својине Дрндо Мехо Ајнија са ½ дијела и Мадешко Халим Сафет са ½ дијела , посјед Дрндо Меха Ајнија са ½ дијела и Мадешко Халима Сафет са ½ дијела,

 

 • к.ч. 34/2 (н.п. кч. 34/2) Михољ поље ливада 3 кл. у површини од 658 м2, кч. 39/2 (н.п. кч. 39/2)  Уско поље ливада 3 кл. у површини од 1043 м2 уписане у зк.ул. 155( Пл 148) К.о.Ћурево , право својине Мадешко Халима Сафет са 1/1 дијела , посјед Мадешко Халима Сафет са 1/1 дијела,

 

 • к.ч.596/2 (н.п.  кч. 596/2) Јеље ливада 6 кл. у површини од 419 м2 и ливада 5 кл. у површини од 3670 м2 ,кч. 644/2)н.п. кч. 644/2 Селишта ливада 4 кл. у површини од 265 м2, кч. 654/2 (н.п. кч. 654/2) Пландишта шума 6 кл. у површини од 191 м2 и ливада 8 кл. у површини од 775 м2 уписане у зк.ул. 37 (Пл 9) К.о. Ћурево , право својине Арнаутовић Сулејман Авдо са 1/1 дијела , посјед Арнаутовић Сулејмана Авдо са 1/1 дијела,

 

 • к.ч. 581/4 Лука пашњак 4 кл. у површини од 138 м2 уписана у ПЛ 370 К.о. Ћурево , посјед Радовић Ђорђија Зоран са 1/1 дијела,

 

 • кч. 135/2 Страна пашњак 4 кл. у површини од 1733 м2 уписана у Пл 332 К.о.Ћурево , посјед Врева Шаћира Хидајет са 6/8 дијела и Врева Шаћира Захида са 2/8 дијела

 

да се јаве лично у канцеларију у шалтер сали општине Фоча  радним данима у периоду од 24.08.2023. године до 08.09.2023. године од 10 до 14 часова како би се приступило покушају споразумног рјешавања права својине над одређеном некретнином.

 

III

 

Власници непокретности из тачке II овог огласа, , као и сва друга лица која имају на закону заснован интерес дужни су предочити лични идентификациони документ за физичка лица, а за правна лица пуномоћ, нотарски овјерену.

Власници непокретности из тачке II овог огласа  дужни су предочити земљишно – књижну документацију, изводе из посједовних листова, односно сву другу документацију којом располажу (не старија од три мјесеца), а којом доказују своја законом заснована права на наведеним непокретностима.

Документација из става 1. и 2. ове тачке доставља се у оригиналу или овјереној копији.

 

IV

 

Уколико се власници непокретности наведених у тачки II овог огласа у остављеном року не јаве  на овај оглас, сматраће се да нису заинтересовани за споразумно рјешавање питања стицања права својине на парцелама уз правичну накнаду.

Потпуна експропријација непокретности ће се вршити редовним поступком експропријације,  прописаним Законом о експропријацији, пред надлежним органом управе за имовинско правне послове, а по приједлогу корисника експропријације, за сљедеће власнике непокретности:

 • са којима се не постигне споразум о стицању права својине на некретнинама уз правичну накнаду,
 • на чијим непокретностима постоји неслагање земљишно – књижног и фактичког стања,
 • који се у остављеном року не јаве на јавни оглас.

Позив остаје отворен 15 дана од дана објевљивања на огласној табли општине Фоча.

НАПОМЕНА: Овај јавни оглас објављен је на огласној табли општине Фоча.

 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ФОЧАЈавни огласи – Преузмите

Поделите: