Search
Close this search box.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛОВА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЧОХОДОР МАХАЛА“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ОПШТИНА ФОЧА И ЧАНЧАР НЕЂЕЉКО

На основу члана 48. став 6 Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, објављује

 

Ј А В Н И    П О З И В

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛОВА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЧОХОДОР МАХАЛА“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ОПШТИНА ФОЧА И ЧАНЧАР НЕЂЕЉКО

 

I

Јавна расправа о Измјени и допуни дијелова Регулационог плана „Чоходор Махала“ oпштина Фоча, чији је инвеститор Општина Фоча и Чанчар Неђељко, одржаће се 17.08.2023. године у 11 часова у сали бр. 31 у згради Општине Фоча.

II

План се односи на двије локације: Локација А обухвата парцеле које се налазе у ул. Цара Лазара у Фочи, а које су означене као к.ч. број: 2659 и 2658, к.о. Фоча. Површина предвиђене измјене обухвата локације А износи cca 460m². Инвеститор ове измјене је Чанчар Неђељко из Фоче. Локација Б обухвата дио насеља Лазарево на којем су изграђени низови лијепљених стамбених објеката за потребе породица погинулих бораца и ратних војних инвалида. Површина предвиђене измјене локације Б износи cca 2.260m². Инвеститор ове измјене је Чанчар Неђељко.

III

Инвеститор израде Измјена и допуна дијелова Регулационог плана „Чоходор Махала“, општина Фоча је Општина Фоча и Чанчар Неђељко. Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, а носилац израде Плана је „Пут Инжењеринг“  д.о.о. Требиње.

IV

Позивају се заинтересована лица да присуствују јавној расправи.

Поделите: