Search
Close this search box.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГОРЊЕ ПОЉЕ“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР „ФАЛКОН“ Д.О.О. ФОЧА

На основу члана 48. став 6 Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, објављује

 

Ј А В Н И    П О З И В

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГОРЊЕ ПОЉЕ“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР  „ФАЛКОН“ Д.О.О. ФОЧА

 

I

Јавна расправа о Измјени и допуни дијела Регулационог плана „Горње Поље“ општина Фоча, чији је инвеститор „Фалкон“ д.о.о. Фоча, одржаће се 17.08.2023. године у 12 часова у сали бр. 31 у згради Општине Фоча.

II

План обухвата парцелу означену као к.ч. број: 3292/1, к.о. Фоча и парцеле приступног пута (интерне саобраћајнице) означене као к.ч. број: 3292/14 и 3292/15, к.о. Фоча. Површина предвиђених измјена Плана износи cca 2.800m².

III

Инвеститор израде Измјена и допуна дијела Регулационог плана „Горње Поље“ општина Фоча је „Фалкон“ д.о.о. Фоча. Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, а носилац израде Плана је „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње.

IV

Позивају се заинтересована лица да присуствују јавној расправи.

 

Поделите: