Search
Close this search box.

Нацрт измјене и допуне дијелова регулационог плана „Чоходор Махала“, Општина Фоча, чији је инвеститор Општина Фоча и Чанчар Неђељко

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Измјене и допуне дијелова Регулационог плана „Чоходор Махала“ (који се односи на подручје садашњег насеља Лазарево-прва измјена од усвајања Плана 2017. године), број: 01-022-99/22 од 15.12.2022. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, утврђује

 

Н А Ц Р Т

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ДИЈЕЛОВА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЧОХОДОР МАХАЛА“, ОПШТИНА ФОЧА, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ОПШТИНА ФОЧА И ЧАНЧАР НЕЂЕЉКО

 

I

Нацрт Плана број: 173-04-Н/23 од јуна 2023. године, који је урађен од стране „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње, се ставља на јавни увид у времену од 12.07.2023. до 12.08.2023. године.

Нацрт Плана се излаже у шалтер сали Општине Фоча, а што укључује и Мјесну заједницу Лазарево, као и у просторијама „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње.

II

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предложени нацрт Плана уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова за вријеме трајања јавног увида. Књига примједби се налази у шалтер сали Општине Фоча.

III

За сва додатна образложења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове у згради Општине Фоча.

Поделите: