Search
Close this search box.

Позив за 23. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 01. 06. 2023. године

Двадесет трећа редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 1.  јуна  2023.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

За Двадесет трећу редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Двадесет другој сједници, од 23. маја 2023. године, утврдио сљедећи

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

1. Записник са 21. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 6. 4. 2023. године

2. Записник са 22. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26. 4. 2023. године

3. Информација о реализацији закључака са 22. редовне сједнице СО Фоча од 26. 4. 2023. године

4. Приједлог одлуке о давању гаранције Општине Фоча за кредитно задужење ПВиК Извор а.д. Фоча

5. Извјештај Начелника Општине Фоча о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2022. годину

6. Информација о стању и пословању предузећа у области водоснабдијевања

7. Пр. одлуке о продаји неизграђеног ГГЗ к.ч. 2996-9 Лист н. 327 к.о. Фоча путем непосредне погодбе

8. Пр. одлуке о продаји неизграђеног ГГЗ к.ч. 2996-10 и 2996-11 Лист н. 327 к.о. Фоча путем непосредне погодбе

9. Приједлог одлукa о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директораа ЈЗУ Дом здравља Фоча

10. Пр. Одлуке о расписивању ЈК за ИИ чланова УО ЈЗУ Дом здравља Фоча

11. Пр. Одлуке о расписивању ЈК за ИИ чланова УО ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча

12.1. Извјештај о раду Правобранилаштва РС за 2022. годину – Сједиште замјеника правобраниоца Фоча

1)  Сједиште замјеника правобраниоца Фоча,

2)  Сједиште замјеника правобраниоца Требиње,

13. Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за 2022. годину,

14. Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2022. годину

15. Информација о стању и пословању Комуналног предузећа Комуналац а.д. Фоча

16. Информација о стању у области привреде на подручју општине Фоча

17. Информација о стању запослености на подручју општине Фоча

18. Информација о активностима удружења грађана и НВО са подручја општине Фоча у 2022. години

19. Одговори на одборничка питања, са 22. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

20. Одборничка питања,

21. Иницијативе одборника,

22. Текућа питања.

Позив за 23. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 1. 6. 2023. године

 

Напомена:

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке: 20, 21. и 22. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

 

У прилогу позива достављени су и:

–  Записник са Двадесет друге сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 23. маја 2023. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 9. од 27. 4. 2023. године.

 

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због ограниченог простора не могу бити присутни у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

Поделите: