Search
Close this search box.

Позив за 22. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, сриједа, 26. 4. 2023. године

Двадесет друга редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у сриједу, дана 26.  априла  2023.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

 

За Двадесет другу редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Двадесет првој сједници, од 13. марта 2023. године, утврдио сљедећи

 

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

 

1. Записник са 20. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 16. 3. 2023. године

2. Информација о реализацији закључака са 21. редовне сједнице СО Фоча од 6. 4. 2023.

3. Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине Фоча за 2023. годину

3.1. Извјештај Комисија за награде и признања

4. Пр. одлуке о продаји неизграђеног ГГЗ … уписаног у лист непокретности 327 к.о. Фоча путем непосредне погиодбе

5. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2022. годину

5.1. Образложење Извјештаја о извршењу Буџета Општине Фоча за 2022. годину

5.2. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Фоча за 2022. годину

6. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2022. годину

7. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча

8. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину

9. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину

10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2022. годину

11. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2022. годину

12. Извјештај о реализацији Програма утрошка средставаод водних накнада за 2022. годину

13. Информација о стању у области привреде на подручју општине Фоча,

14. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча

15. Одговори на одборничка питања

16. Одборничка питања,

17. Иницијативе одборника,

18. Текућа питања.

Позив за 22. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, сриједа, 26. 4. 2023. године

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке:

–  16, 17. и 18. за које нису предвиђени посебни радни материјали,

–  13. Информација о стању у области привреде на подручју општине Фоча, за коју нису достављени сви потребни подаци, па ће бити побучена.

 

У прилогу позива достављени су и:

–  Записник са Двадесет прве сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 13. марта 2023. године,

– Извјештај Комисије за награде и признања са приједлозима за додјелу награда и признања Општине Фоча за 2023. годину, од 18. 4. 2023. године, везано за тачку 3. из Приједлога дневног ртеда,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 8. од 7. 4. 2023. године.

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због ограниченог простора не могу бити присутни у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

 ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

Поделите: