Search
Close this search box.

Позив за 21. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 6. 4. 2023. године

Двадесет прва редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 6.  априла  2023.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

 

За Двадесет прву редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Двадесетој сједници, од 28. марта 2023. године, утврдио сљедећи

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

1. Записник са Двадесете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 16. марта 2023. године,

2. Информација о реализацији закључака са 20. редовне сједнице СО Фоча од 30.1.2023.

3. Приједлог одлуке о продаји непокретности – к.о. Љубина

4. Приједлог одлуке – измјене дијела РП Хум – Шћепан поље Фоча (осма измјена)

5. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела РП Хум – Шћепан Поље Фоча (девета одлука)

6. Пр. одлуке о одобравању средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада за 2023. годину

7. Пр. одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса за Општину Фоча

8. Центар за културу и информисање Фоча – Извјештај о раду за 2022. годину

9. Центар за културу и информисање Фоча – Програм рада за 2023. годину

10. ЈЗУ Дом здравља Фоча – Извјештај о раду и пословању за 2022. годину

11. ЈЗУ Дом здравља Фоча – Програм рада за 2023. годину

12. ЈЗУ Апотека Фоча – Извјештај о раду за 2022. годину

13. ЈЗУ Апотека Фоча – Програм рада за 2023. годину

14. ЈУ Центар за социјални рад Фоча – Извјештај о раду за 2022. годину

14.1. ЈУ Центар за социјални рад Фоча – Финансијски извјештај

15. ЈУ Центар за социјални рад Фоча – Програм рада за 2023. године

16. ЈУ Музеј – Извјештај о раду и пословању за 2022. годину

17. ЈУ Музеј – Програм рада за 2023. годину

18. ЈУ ТООФ – Извјештај о раду и пословању за 2022. годину

18.1. ЈУ ТООФ – Финансијски извјештај за 2022. годину

18.2. ЈУ ТООФ – Уплате боравишне таксе у 2022. години

19. ЈУ ТООФ – Програм рада за 2023. годину

19.1. ЈУ ТООФ – Финансијски план за 2023. годину

20. Извјештаји о стању у области инспекција Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину:

20.1. Извјештај за 2022. годину – Инспекција за храну и ветеринарска инспекција

20.3. Извјештај за 2022. годину – Урбанистичко-грађевинска инспекција

20.4. Извјештај о раду – Водна инспекција

20.5. Извјештај за 2022. годину – Комунална полиција

21. Информација о реализацији иницијатива одборника март 2023.

22. Одговори на одборничка питања

23. Одборничка питања,

24. Иницијативе одборника,

25. Текућа питања.

Позив за 21. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 6. 4. 2023. године

 

Напомена:

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

 

Изузетак од наведеног представљају тачке:

–  1.  Записник са Двадесете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 16. марта 2023. године, који није урађен у одговарајућој форми за потребе разматрања, па ће бити повучен из Приједлога дневног реда,

–  20. 2)  Извјештај о стању у области Тржишне инспекције Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину,

–  23, 24. и 25. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

 

У прилогу позива достављени су:

–  Записник са Двадесете сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 28. марта 2023. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 6. од 16. 3. 2023. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 7. од 23. 3. 2023. године.

 

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због ограниченог простора не могу бити присутни у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

 

 

 

Поделите: