Search
Close this search box.

ЈАВНИ ПОЗИВ о додјели сјеменског материјала за прољетну сјетву за 2023. годину

У намјери да грађанима општине Фоча помогне у предстојећој прољетној сјетви Начелник општине Фоча, дана 30.03.2023. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
о додјели сјеменског материјала за прољетну
сјетву за 2023. годину

I ПРАВО УЧЕШЋА

Право на учешће у имају незапослене особе, социјално и материјално угрожене особе са подручја општине Фоча које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице као и земљиште узето под закуп.

II УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ СЈЕМЕНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Подносилац захтјева треба да испуњава следеће услове:

 1. Да има стално мјесто боравишта ван градске зоне, на територији општине Фоча,
 2. Да је  подносилац захтјева власник пољопривредног земљишта (или члан уже породице) погодног за сјетву или да има овјерен уговор о закупу пољопривредног земљишта.
 3. Да укупна мјесечна примања домаћинства не прелазе 300 КМ или да мјесечна примања не прелазе 150 КМ по члану домаћинства.
 4. Пољопривредни произвођачи који су у 2022 години остваривали подстицај по основу Правилника о подстицајима Општине Фоча немају право учешћа у позиву.

III ОСНОВНА АПЛИКАЦИОНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ЈАВНОМ ПОЗИВУ

 1. Попуњен пријавни образац ( у прилогу),
 2. Копија личне карте,
 3. Кућна листа,
 4. Доказ о незапослености пунољетних чланова домаћинства, што доказује увјерењем издатим од ЈУ Завода за запошљавање РС –БИРО Фоча,
 5. Потврда о висини примања запослених чланова домаћинства (за пензионере последњи чек пензије или потврда издата од банке),
 6. Копија посједовног листа или пореско рјешење (не старије од двије године).

IV ДОДАТНИ УСЛОВИ

Поред обавезне документације подносилац захтјева може приложити и додатну документацију уколико жели да оствари предност по основу припадности категорији, како слиједи:

 1. Да се подносилац захтјева налази на евидеденцији Центра за социјални рад минимално 2 (двије) године,
 2. Доказ да је самохрани родитељ.

Уколико подносилац захјева испуњава неки од додатних услова потрбно је да достави доказ – потвду којом доказује да испуњава додатни услов.

Захтјев са потребном документацијом предати у шалтер-сали Општине Фоча.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење захтјева је 15 дана, од дана објављивања јавног позива у средствима јавног информисања Општине Фоча (Радио Фоча), wеб страници општине Фоча, те на огласној табли Општине Фоча.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић, дипл.инг.ел.

Пријавни образац – Преузмите

Поделите: