Search
Close this search box.

ЈАВНИ КОНКУРС за утврђивање листе овлаштених правних и физичких лица за вршење техничког прегледа објеката на подручју општине Фоча

Позивају се правна и физичка лица која имају лиценцу за: израду техничке документације, ревизију техничке документације, грађење или стручни надзор над грађењем објекта, вршење енергетског прегледа објекта, издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, да у року од 20 дана рачунајући од дана објављивања овог конкурса, доставе своје пријаве на исти.

Уз пријаву је потребно доставити тражене лиценце како би овај орган могао утврдити листу правних и физичких лица која могу учествовати у техничким прегледима објеката на подручју општине Фоча.

Овај конкурс ће бити истакнут на огласној табли Општине Фоча, објављен на интернет страници Општине Фоча, као и емитован путем Радио Фоча.

Пријаве се могу предати сваког радног дана у времену од 07,00-15,00 часова у просторијама Шалтер сале Општине Фоча (шалтер бр. 3) или послати путем поште. Рок за предају пријава је 20.03.2023. године.

 

                                                              Н А Ч Е Л Н И К
                                                         Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове,

                        Ранко Поповић, дипл.инг.арх.Пријава – преузмите

Поделите: