Search
Close this search box.

Позив за 19. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча

Деветнаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у понедјељак, дана 30.  јануара  2023.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

 

За Деветнаесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Осамнаестој сједници, од 18. јануара 2023. године, утврдио сљедећи

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

 

1. Записник са 18. редовне сједнице СО Фоча, од 15.12.2022. године

2. Информација о реализацији закључака са 18. редовне сједнице СО Фоча од 15.12.2022.

3. План рада Општинске управе Општине Фоча за 2023. годину

4. Акциони план за јачање кохезије заједнице у општини Фоча

4.1. Акциони план Табеларни приказ

5. Пр. одлуке о висини вриједности непокретности на територији ОФ по зонама за 2023. годину

6. Пр. одлуке о висини стопе пореза на непокретности на тероторији ОФ за 2023. годину

7. Пр. одлуке о продаји неизграђеног ГГЗ … бр. 327 ко Фоча путем непосредне погодбе

8. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину

9. Извештај Радне групе о стању и мјерама у ПВиК Извор а.д. Фоча

10. Информација о раду СО Фоча у 2022. години, са реализацијом закључака и одборничких иницијатива

11. Информација о раду сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у 2022. години

12. Разрјешење и избор чланова сталних радних тијела СкупштинеОпштине Фоча:

1)  Разрјешење члана Комисије за статутарна питања и прописе по основу престанка мандата одборника у Скупштини Општине Фоча,

2)  Избор једног члана Комисије за статутарна питања и прописе,

3)  Разрјешење члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу по основу престанка мандата одборника у Скупштини Општине Фоча,

4)  Избор једног члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу,

13. Одговори на одборничка питања

14. Одборничка питања,

15. Иницијативе одборника,

16. Текућа питања.

Позив за 19. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, понедјељак, 30.1.2023. године

Сл. гласник Општине Фоча број 1. од 11.1.2023.

 

 

Напомена:

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају:

–  тачка 12. Разрјешење и избор чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, за коју ће се радни материјал доставити након што Комисија за избор и именовање утврди приједлог за избор,

–  тачке: 14, 15. и 16. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

 

У прилогу позива достављени су:

–  Записник са Осамнаесте сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 18. јануара 2023. године,

–  „Службени  гласник Општине Фоча“, број 12. од 16. 12. 2022. године,

–  „Службени  гласник Општине Фоча“, број 13. од 16. 12. 2022. године.

 

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

Поделите: