Search
Close this search box.

Јавни увид у доказе уз захтјев за издавање еколошле дозволе за постројење за производњу електричне енергије – соларна фотонапонска електрана „БРУСНА 2“

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,

СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 06-360-24/22

Датум: 27.10.2022. године.

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву „Симинг Траде“ д.о.о. Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за постројење за производњу електричне енергије – соларна фотонапонска електрана „Брусна 2“ инсталисане снаге 149,04 кW у мјесту Брусна, Општина Фоча, на к.ч. број: 815/1, к.о. Брусна у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и чланом 2 и 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12), објављује

ЈАВНИ УВИД

У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – СОЛАРНА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРАНА „БРУСНА 2“ , ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 149,04 кW У МЈЕСТУ БРУСНА, ОПШТИНА ФОЧА, НА К.Ч. БРОЈ: 815/1, К.О. БРУСНА, КОЈИ СУ УРАЋЕНИ ОД СТРАНЕ „ЕКО ДОЗВОЛА“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА, ОД ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ.

I

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Општине Фоча, шалтер сала – шалтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова. Докази су објављени и на интернет страници Општине Фоча (у прилогу).

II

Заинтересовани грађани, правна и физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Књига примједби се налази у шалтер сали Општине Фоча – шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, Општине Фоча.

III

Јавни увид у Доказе траје до 27.11.2022. године.

Доказ уз захтјев за издавање еколошле дозволе за постројење за производњу електричне енергије – соларна фотонапонска електрана „Брусна 2“ преузмите

Поделите: