Search
Close this search box.

РАСПОРЕД РАДА ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА ЗА АВГУСТ И СЕПТЕМБАР

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 05/20)  и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/17), Начелник Општине Фоча, доноси

ОДЛУКУ
 О  РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА

 

I

Радно вријеме дежурних апотека недјељом  утврђено је у времену од 08 до 14 часова.

II

Утврђује се распоред дежурних апотека како слиједи:

НАЗИВ АПОТЕКЕ     РАДНО ВРИЈЕМЕ

од 08 до 14 часова

ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“  7. август 2022. године

 

ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

14. август 2022. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

21. август 2022. године
ЈЗУ „ЦРВЕНА АПОТЕКА“  28. август 2022. године

 

ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“

 

4. септембар 2022. године
ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

11. септембар 2022. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

18. септембар 2022. године
ЈЗУ „ЦРВЕНА АПОТЕКА“ 25. септембар 2022. године

 

 III

Апотеке су обавезне да на вратима истакну радно вријеме свих апотека према утврђеном распореду, са бројем телефона.

IV

 Ово Одлука  ступа на сангу даном доношења.

 

 

                                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                         Милан Вукадиновић, дипл.инг.ел.     

Поделите: