Search
Close this search box.

ОДЛУКУ О РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

Број: 02-014-179/22
Датум: 01.06.2022. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 05/20)  и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/17), Начелник Општине Фоча, доноси

ОДЛУКУ
О  РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА

 

I

Радно вријеме дежурних апотека недјељом  утврђено је у времену од 08 до 14 часова.

II

Утврђује се распоред дежурних апотека како слиједи:

НАЗИВ АПОТЕКЕ     РАДНО ВРИЈЕМЕ

од 08 до 14 часова

ЈЗУ „ЦРВЕНА АПОТЕКА“  5. јун 2022. године

 

ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“

 

12. јун 2022. године
ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

19. јун 2022. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

26. јун 2022. године
ЈЗУ „ЦРВЕНА АПОТЕКА“  3. јул 2022. године

 

ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“

 

10. јул 2022. године
ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

17. јул 2022. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

24. јул 2022. године
ЈЗУ „ЦРВЕНА АПОТЕКА“ 31. јул 2022. године

 

 

III

Апотеке су обавезне да на вратима истакну радно вријеме свих апотека према утврђеном распореду, са бројем телефона.

IV

 Ово Одлука  ступа на сангу даном доношења.

 

 

Поделите: