Search
Close this search box.

Позив за 13. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 28.4.2022. године

Тринаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 28.  априла  2022.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

За Тринаесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Дванаестој сједници, од 19. априла 2022. године, утврдио сљедећи

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА  

 1. Записник са Дванаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 3. марта 2022. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Дванаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 3. марта 2022. године,
 3. Приједлог одлуке о изградњи вишепородичног стамбеног објекта за младе брачне парове у насељу Доње Поље, у Фочи,
 4. Приједлог одлуке о изградњи „Дома за старија лица“ у Фочи,
 5. Приједлог одлуке о планирању и обезбјеђењу средстава за суфинансирање партерног уређења Храма Светог Саве у Фочи,
 6. Приједлог одлуке о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у својини Општине Фоча,
 7. Приједлог одлуке о условима организовања, начину коришћења и наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине Фоча,
 8. Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта означеног као к.ч. број: 2256/4, уписано у лист непокретности број: 327/3, к.о. Фоча, путем непосредне погодбе,
 9. Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине Фоча за 2022. годину,
 10. Приједлог одлуке о усклађивању организовања и пословања Српске централне библиотеке „Просвјета“ Фоча,
 11. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча,
 12. 12. Избор и именовање Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча,
 13. Разрјешење вршиоца дужности и избор и именовање начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске управе Општине Фоча:

1)  Разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију,

 1. Избор једног члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Веселин Маслеша“ Фоча испред јединице локалне самоуправе,
 2. Извјештај о раду и пословању Центра за културу и информисање Фоча за 2021. годину,
 3. Програм рада Центра за културу и информисање Фоча за 2022. годину,
 4. Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2021. годину,
 5. Програм рада Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2022. годину,
 6. Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2021. годину,
 7. Програм рада Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2022. годину,
 8. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2021. годину,
 9. Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2022. годину,
 10. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2021. годину,
 11. Програм рада Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2022. годину,
 12. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2021. годину,
 13. Програм рада Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2022. годину,
 14. Извјештаји о стању у области инспекција Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину:

1)  Инспекција за храну и ветеринарска инспекција,

2)  Тржишна инспекција,

3)  Урбанистичко – грађевинска инспекција,

4)  Водна инспекција,

5)  Комунална полиција,

 1. Информација о реализацији иницијатива одборника,
 2. Одговори на одборничка питања,
 3. Одборничка питања,
 4. Иницијативе одборника,
 5. Текућа питања.

Напомена:

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке:

–  12, 13. и 14. за које ће се доставити радни материјал након што Комисија за избор и именовање утврди приједлог за наведене позиције (тачке 12. и 14), а Комисија за избор достави радни материјал из јавног конкурса (тачка 13),

–  30, 31. и 32. за које нису предвиђени посебни радни материјали

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важ
ећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  ДрашковићРадни материјали за 13. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 28.4.2022. године

Поделите: