Search
Close this search box.

ЈАВНИ УВИД У СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПАРК ПРИРОДЕ „ТАРА“ И ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ТАРА“ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА I

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,

СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 06-36- 1-сл

Датум: 12.04.2022. године.

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву МИНИСТАРСТВА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Трг Републике Српске 1, Бања Лука за

проглашење заштићеног подручја Парк природе „Тара“ на подручју општине Фоча и доставе документације од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, у складу са чланом 15. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14), о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ УВИД

У СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПАРК ПРИРОДЕ „ТАРА“ И ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ТАРА“ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА

I

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Студије и Приједлога одлуке у згради Скупштине општине Фоча, шалтер сала – шалтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова као и на сајту Општине Фоча.

II

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на Студију и Приједлог одлуке уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова. Књига примједби се налази у шалтер сали СО Фоча – шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, општине Фоча

III

Јавни увид у Студију и Приједлог одлуке траје до 12.05.2022. године.

 

 

Начелник одјељења

за просторно уређење стамбено-комуналне послове

Ранко Поповић дип.инж.арх.Одлука о проглашњу Парка природе ТараСтудија заштите – Парк природе ТараГрафички прилози

Поделите: