Search
Close this search box.

Радно вријеме дежурних апотека у априлу и мају

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19, 61/21), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 05/20)  и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/17), Начелник Општине Фоча, доноси

ОДЛУКУ
О  РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА

 

I

Радно вријеме дежурних апотека недјељом и у дане републичких и вјерских празника,  утврђено је у времену од 08 до 14 часова, а рад путем  приправности  у времену од 14 до 08 часова, наредног дана.

II

Утврђује се распоред дежурних апотека како слиједи:

НАЗИВ АПОТЕКЕ     РАДНО ВРИЈЕМЕ

од 08 до 14 часова

   РАД ПУТЕМ ПРИПРАВНОСТИ

од  14 до 08 часова наредног дана

ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

3. април 2022. године 3/4. април 2022. године
ЈЗУ „ЦРВЕНА АПОТЕКА“ 10. април 2022. године

 

10/11. април 2022. године
ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“

 

17. април 2022. године 17/18. април 2022. године
ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

22. април 2022. године 22/23. април 2022. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

24. април 2022. године 24/25. април 2022. године
ЈЗУ „ЦРВЕНА АПОТЕКА“ 25. април 2022. године

 

25/26. април 2022. године
ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“

 

1.мај 2022. године 1/2. мај 2022. године
ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

2. мај 2022. године 2/3. мај 2022. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

8. мај 2022. године 8/9. мај 2022. године

 

ЈЗУ „ЦРВЕНА АПОТЕКА“ 9. мај 2022. године

 

9/10. мај 2022. године
ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“

 

15. мај 2022. године

 

15/16. мај 2022. године
ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча

 

22. мај 2022. године 22/23. мај 2022. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

29. мај 2022. године 29/30. мај 2022. године

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                III

Апотеке су обавезне да на вратима истакну радно вријеме свих апотека према утврђеном распореду, са бројем телефона.

IV

 Ово Одлука  ступа на сангу даном доношења.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић, дипл.инг.ел.     

Поделите: