Search
Close this search box.

Радно вријеме дежурних апотека у фебруару и марту

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16, 36/19), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча”, број 05/20) и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча”, број 08/17),

Начелник Општине Фоча, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА

НАЗИВ АПОТЕКЕ РАДНО ВРИЈЕМЕ од 08 до 14 часова                 РАД ПУТЕМ ПРИПРАВНОСТИ од 14 до 08 часова наредног дана
ЈЗУ„EXPERA PHARMACY” (Једно продајно мјесто по сопственом избору 6. фебруар 2022. године 6/7 фебруар 2022. године
ЈЗУ„ЦРВЕНА АПОТЕКА” 13. фебруар 2022. године 13/14 фебруар 2022. године
ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА” 20. фебруар 2022. године 20/21 фебруар 2022. године
ЈЗУ „АПОТЕКА” Фоча (Једно продајно мјесто по сопственом избору) 27. фебруар 2022. године 27/28 фебруар 2022. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY” (Једно продајно мјесто по сопственом избору 6. март 2022. године 6/7 март 2022. године
ЈЗУ „ЦРВЕНА АПОТЕКА” 13. март 2022. године 13/14 март 2022. године
ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА” 20. март 2022. године 20/21 март 2022. године
ЈЗУ „АПОТЕКА” Фоча (Једно продајно мјесто по сопственом избору) 27. март 2022. године 27/28 март 2022. године

Апотеке су обавезне да на вратима истакну радно вријеме свих апотека према утврђеном распореду, са бројем телефона.

Поделите: