Search
Close this search box.

Позив за 11. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, понедјељак, 31.1.2022. године

Једанаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у понедјељак, дана 31.  јануара  2022.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 10.00  часова.

За Једанаесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Десетој сједници, од 21. јануара 2022. године, утврдио сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

 1. Записник са Десете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 14. 12. 2021. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Десете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 14. 12. 2021. године,
 3. План рада Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину,
 4. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Фоча по зонама за утврђивање пореза на непокретности за 2022. годину,
 5. Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности на територији општине Фоча за 2022. годину,
 6. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога плана парцелације за Пословну зону „Ливаде“ Фоча,
 7. 7. Разрјешење начелника и именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске управе Општине Фоча:

1)  Разрјешење начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију по основу оставке,

2) Избор и именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију,

 1. Разрјешење чланова Управног одбора и избор и именовање чланова Управног одбора Центра за културу и информисање Фоча:

1)  Разрјешење чланова Управног одбора Центра за културу и информисање Фоча по основу истека мандата,

2) Избор и именовање чланова Управног одбора Центра за културу и информисање Фоча,

 1. Разрјешење чланова Управног одбора и избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча:

1)  Разрјешење чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча,

 1. Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора и избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча:

1) Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча,

 1. Приједлог рјешења о именовању мртвозорника на подручју општине Фоча,
 2. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину,
 3. Информација о раду Скупштине Општине Фоча у 2021. години, са реализацијом закључака и одборничких иницијатива,
 4. Информација о раду сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у 2021. години,
 5. Одговори на одборничка питања,
 6. Одборничка питања,
 7. Иницијативе одборника,
 8. Текућа питања.

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

За тачке 16, 17. и 18. нису предвиђени посебни радни материјали.

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

Радни материјали за 11. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, понедјељак, 31.1.2022. године​

Поделите: