Search
Close this search box.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“ У ФОЧИ

Јавна расправа о измјенама и допунама дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ у Фочи, чији су инвеститори за локацију А. Божо Бобић из Источног Сарајева, а за локацију Б. Карло Шимовић из Фоче, одржаће се 24.11.2021. године у времену од 11 до 12 часова у сали број 31 у згради Општине Фоча.

  1. Измјене и допуне Плана се односи на двије локације и то:

 

-Локација А која убухвата дио парцеле означене као к.ч. број: 520/1, к.о. Хум и налази се између магистралног пута М I 111(стара ознака М-18) и десне обале ријеке Дрине, цца 150м низводно од ушћа Пиве и Таре. Низводно од предметне локације налази се рафтинг камп Дивља Ријека .

-Локација Б која обухвата дио парцеле означене као к.ч. број 520/1, к.о. Хум и налази се између магистралног пута М I 111(стара ознака М-18) и десне обале ријеке Дрине, удаљена око 2 км од ушћа Пиве и Таре, а између кампа власника Милић Далибора и групације кампова означених у Регулацином плану „Хум – Шћепан Поље“ као локација број 2 (кампови: Ивона, Тара спорт, РТ и други).

Инвеститори израде измјена Плана су Божо Бобић и Карло Шимовић. Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове а носилац израде Плана је „Пројект“ а.д. Бања Лука.

Позивају се заинтересована лица да присуствују јавној расправи.

Поделите: