Search
Close this search box.

Радно вријеме дежурних апотека

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

Број: 02-014-348/21
Датум: 07.10.2021. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 05/20)  и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/17), Начелник Општине Фоча, доноси

ОДЛУКУ
            О  РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА

 

I

Радно вријеме дежурних апотека недјељом  утврђено је у времену од 07 до 13 часова, а рад путем  приправности  у времену од 13 до 07 часова, наредног дана.

II

Утврђује се распоред дежурних апотека како слиједи:

НАЗИВ АПОТЕКЕ     РАДНО ВРИЈЕМЕ

од 07 до 13 часова

   РАД ПУТЕМ ПРИПРАВНОСТИ

од  13 до 07 часова наредног дана

ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

10. октобар 2021. године 10/11 октобар 2021. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

(Једно продајно мјесто по сопственом избору)

17. октобар 2021. године

 

17/18 октобар 2021. године
 ЈЗУ „ЦРВЕНА АПОТЕКА“ 24. октобар 2021. године 24/25 октобар 2021. године

 

ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“

 

31. октобар 2021. године 31. октобар/1. новембар 2021. године

III

Апотеке су обавезне да на вратима истакну радно вријеме свих апотека према утврђеном распореду, са бројем телефона.

IV

 Ово Одлука  ступа на сангу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић     

Поделите: