Search
Close this search box.

ОДЛУКА О ОБЈАВЉИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА
ОПШТИНА  ФОЧА
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА 

Ф О Ч А

 

Број:  031 – 16 / 21
Фоча, 04. 10. 2021. године

           

 

На основу члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“. бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), тачки 38. и 39. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13) и тачке XVI Одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 11/21), у предмету одлучивања о објављивању резултата избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, који су одржани 03. октобра 2021. године, Општинска изборна комисија Фоча  д о н о с и

 

 

 

О Д Л У К У 

О  ОБЈАВЉИВАЊУ  РЕЗУЛТАТА  ИЗБОРА  ЗА 

ИЗБОР  ЧЛАНОВА  САВЈЕТА  МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА 

НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  2021.  ГОДИНЕ 

 

 

 

 

I

1)  Општинска изборна комисија Фоча објављује резултате избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, који су одржани 03. октобра 2021. године, у 24 мјесне заједнице, у складу са Одлуком о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча.

2)  Резултати се објављују према ознаци бирачког мјеста – Савјета мјесне заједнице, броју чланова Савјета мјесне заједнице који се бира, редном броју кандидата према оствареном изборном резултату, редном броју кандидата са овјерене кандидатске листе за Савјет мјесне заједнице – гласачког листића, презимену и имену кандидата, ознаци овлашћеног предлагача и укупном броју гласова које је освојио сваки појединачни кандидат,

 

 1. Б 001 ЦЕНТАР  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Центар   

 

Савјет Мјесне заједнице Центар има седам чланова.

           

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 1. БОДИРОГА  ОГЊЕН СДС – Српска демократска странка  

223

2. 4. ДРАКУЛ  ДРАГАНА    СДС – Српска демократска странка  

163

3. 10. МИЛЕТИЋ  ОЉЕГ  СДС – Српска демократска странка  

162

4. 12. ПАВЛОВИЋ  НЕМАЊА   СДС – Српска демократска странка  

136

5. 6. ЕЛЕЗ  ЈЕЛЕНА   СДС – Српска демократска странка  

132

6. 2. ВЛАДИЧИЋ  МИЛИНКО  СДС – Српска демократска странка  

127

7. 11. НИКОЛИЋ  НАТАША   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 122
8. 5. ДРАКУЛИЋ  ДАРКО Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 75
9. 14. ПЉЕВАЉЧИЋ

МИЛЕНКО

Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 71
10. 17. ШОЛАЈА  САЊА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 68
11. 8. КРУНИЋ  МАРКО Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 61
12. 16. ПУХАЛО  НЕНАД Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 61
13. 15. ПОЈУЖИНА  СПОМЕНКА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 53
14. 3. ДИВЧИЋ  ГОРАН Социјалистичка  партија  

30

15. 13. ПАПРИЦА  БОЈАН Демократски савез – ДЕМОС  

27

16. 9. МИЈОВИЋ  ГОРАН Демократски савез – ДЕМОС  

23

17. 7. КОВАЧЕВИЋ  БРАНКА Уједињена Српска  

7

 

 

 1. Б 002  ГОРЊЕ  ПОЉЕ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Горње  Поље

 

Савјет Мјесне заједнице Горње Поље има седам чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 16. ЧАНЧАР  МАРИЈА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 92
2. 3. ВУКАДИНОВИЋ  ЊЕГОШ   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 67
3. 15. ТОДОРОВИЋ   АЛЕКСАНДАР  Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 60
4. 11. ПАПРИЦА  АНА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 56
5. 14. РАШЕВИЋ  МИТАР   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 53
6. 1. БЛАГОЈЕВИЋ  АЛЕКСАНДРА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 45
7. 6. ЈОЈИЋ  СПАСОЈЕ   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 43
8. 10. ПАВЛОВИЋ  СВЈЕТЛАНА СДС – Српска демократска странка  

37

9. 2. БЛАГОЈЕВИЋ  НИКО СДС – Српска демократска странка  

36

10. 4. ГОВЕДАРИЦА  РАНКО СДС – Српска демократска странка  

34

11. 7. КОЦИЋ  ИВАНА СДС – Српска демократска странка  

27

12. 8. МАСТИЛО  СОЊА СДС – Српска демократска странка  

27

13. 9. МИЉАНОВИЋ  МЛАДЕН Демократски савез – ДЕМОС  

26

14. 5. ДУЊИЋ  ГОЈКО СДС – Српска демократска странка  

25

15. 13. ПОПОВИЋ  МИРЈАНА СДС – Српска демократска странка  

21

16. 12. ПЉЕВАЉЧИЋ  МАРИНА Уједињена Српска  

8

 

 

 1. Б 003 ДОЊЕ  ПОЉЕ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Доње  Поље 

           

Савјет Мјесне заједнице Доње Поље има седам чланова.

           

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 7. ЂОРЂЕВИЋ  СЛАВКО   СДС – Српска демократска странка  

48

2. 16. КРУНИЋ  СЛОБОДАН СДС – Српска демократска странка  

41

3. 8. ЕЛЕЗ  ЈОВАНА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 39
4. 19. ПЉЕВАЉЧИЋ  ДРАГОСЛАВ   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 39
5. 18. МИЛЕТИЋ  РАДМИЛО   СДС – Српска демократска странка  

37

6. 17. МАРИЋ  КРИСТИНА    СДС – Српска демократска странка  

34

7. 3. ВУЈИЧИЋ  ЉИЉАНА   СДС – Српска демократска странка  

34

8. 10. ЈЕГДИЋ  РАДИВОЈЕ СДС – Српска демократска странка  

34

9. 14. КРУНИЋ  ВИОЛЕТА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 33
10. 13. КОСТИЋ  ДАНКА СДС – Српска демократска странка  

30

11. 9. ЗЕЛОВИЋ  ЧЕДО Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 27
12. 20. ТРИФКОВИЋ  ДАНА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 25
13. 6. ЂЕВИЋ  РАЈКО Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 25
14. 12. ЈОЈИЋ  СЛОБОДАН Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 20
15. 2. БАБИЋ  ДРАГАН Демократски савез – ДЕМОС  

13

16. 4. ДОБНИК  ЖЕЉКО Демократски савез – ДЕМОС  

12

17. 15. КРУНИЋ  ЂОРЂЕ Уједињена Српска  

11

18. 1. АНЂЕЛИЋ  КАМЕНКО Демократски савез – ДЕМОС  

9

19. 5. ДРАГИЧЕВИЋ  МИЛЕНКО Социјалистичка партија 5
20. 11. ЈОВАНОВИЋ  ДРАГИША Социјалистичка партија 3

           

 

 1. Б 004 ДУШАНОВО  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Душаново

 

Савјет Мјесне заједнице Душаново има седам чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 1. ВРЕЋО  ВАСО   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 59
2. 2. ДОСТИЋ  МАРИНА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 49
3. 13. СЕКУЛОВИЋ  НЕМАЊА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 39
4. 10. ПЉЕВАЉЧИЋ  (Васо)  МИЛОМИР   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 34
5. 15. ТРИФКОВИЋ  ЖАРКО   СДС – Српска демократска странка  

32

6. 9. ПЉЕВАЉЧИЋ  МИЛКА   СДС – Српска демократска странка  

30

7. 7. ПЕТРОВИЋ  НИНОСЛАВА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 30
8. 5. КУЛИЋ  МОМИР Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 25
9. 4. ИВАНОВИЋ  ЈЕЛЕНКО СДС – Српска демократска странка  

23

10. 3. ДРАКУЛ  ТИЈАНА СДС – Српска демократска странка  

22

11. 8. ПЉЕВАЉЧИЋ  ЗОРА Социјалистичка партија  

18

12. 14. СТАНОЈЕВИЋ  ЈЕЛЕНКО СДС – Српска демократска странка 17
13. 12. РУЖИЋ  МИЛАНКО СДС – Српска демократска странка  

14

14. 11. ПЉЕВАЉЧИЋ  (Драгољуб)  МИЛОМИР Уједињена Српска 6
15. 16. ШОЛАЈА  ВЛАДИМИР Демократски савез – ДЕМОС  

5

16. 6. ПЕЈОВИЋ  ЈЕЛЕНА Социјалистичка партија  

4

 

 

 1. Б 005 ЛАЗАРЕВО  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Лазарево  

 

Савјет Мјесне заједнице Лазарево има седам чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 9. МИЛАНОВИЋ  МИРОСЛАВ   СДС – Српска демократска странка  

66

2. 3. ЂОКОВИЋ  ГОРАН   СДС – Српска демократска странка  

65

3. 8. КУНАРАЦ  ПРЕДРАГ   СДС – Српска демократска странка  

63

4. 5. ЗЕЧЕВИЋ  МИЛЕНКО   Социјалистичка партија  

46

5. 7. ЈАКИЋ  МИЛОШ   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 43
6. 15. ШИФОРИЈА  КОВАЧ  АНА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 38
7. 10. ОСТОЈИЋ  РАДМИЛА СДС – Српска демократска странка  

33

8. 6. ЗЕЧЕВИЋ  МИОДРАГ Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 33
9. 4. ЗЕЧЕВИЋ  ИВАН Демократски савез – ДЕМОС  

32

10. 12. РУЖИЋ  ЗДРАВКО Демократски савез – ДЕМОС  

32

11. 1. БУРИЛО  ЧЕДОМИР Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 28
12. 13. СТЕВАНОВИЋ  МИРА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 24
13. 14. ТРИВУН  МИЛАН Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик  

19

14. 2. ВЛАШКИ  ДРАГОСЛАВ Уједињена Српска  

19

15. 11. РАДОВИЋ  МИОДРАГ Социјалистичка партија  

7

 

 

 1. Б 006 БРОД   –   Савјет  Мјесне  заједнице  Брод 

 

Савјет Мјесне заједнице Брод има седам чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 9. МАРИЋ  НАДА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 91
2. 2. ВУКАДИНОВИЋ  БРАНЕ   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 67
3. 11. МИЛЕТИЋ  НЕБОЈША   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 63
4. 1. АЋИМОВИЋ  МИЛОШ   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 32
5. 3. ЈАНКОВИЋ  РАТКО   Демократски савез – ДЕМОС  

31

6. 15. ЋОСОВИЋ  ДРАГОМИР   СДС – Српска демократска странка  

20

7. 13. РАКИЋ  НЕБОЈША     СДС – Српска демократска странка  

20

8. 12. ОСТОВИЋ  МИЛИЦА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 18
9. 5. ЈОЈИЋ  ДУШКО Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 16
10. 6. КАЛАЈЏИЋ  РАДОВАН СДС – Српска демократска странка  

13

11. 8. МАЈДОВ  ЗОРИЦА Уједињена Српска  

9

12. 4. ЈЕВТОВИЋ  ЈАЊА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик  

8

13. 10. МИЛАНОВИЋ  ВЛАДИМИР Демократски савез – ДЕМОС 8
14. 7. КУЈУНЏИЋ  МИЛИВОЈЕ Социјалистичка партија 5
15. 14. ТОМИЋ  НЕДЕЉКО Демократски савез – ДЕМОС  

3

 

 

 1. Б 007 МИЉЕВИНА  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Миљевина   

 

Савјет Мјесне заједнице Миљевина има седам чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 13. ПЕРИШИЋ  СЛАВЕНКО   Група грађана Мјесне заједнице Миљевина 108
2. 4. ГОЛУБОВИЋ  СТЕФАН   Група грађана Мјесне заједнице Миљевина 66
3. 8. МЕЂО  ДУШАН   Група грађана Мјесне заједнице Миљевина 64
4. 10. НИНКОВИЋ  ВЛАДИМИР   Група грађана Мјесне заједнице Миљевина 48
5. 2. ВУКОВИЋ  ВЕСНА   Група грађана Мјесне заједнице Миљевина 45
6. 3. ГОВЕДАРИЦА  ДАЛИБОРКА   Група грађана Мјесне заједнице Миљевина 43
7. 9. МИЛУТИНОВИЋ  ЖЕЉКО   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 33
8. 14. СКАКАВАЦ  НИКОЛА Демократски савез – ДЕМОС  

30

9. 16. ФИЛИПОВИЋ  АНЂЕЛА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 24
10. 11. НОВАКОВИЋ  ПРЕДРАГ Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик   24
11. 6. ЕЛЕЗ  СВЕТЛАНА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 22
12. 7. КРСМАН  НИКО СДС – Српска демократска странка  

21

13. 15. СТАНКОВИЋ  СИМО Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 20
14. 1. БИЛИНАЦ  САЊА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 18
15. 17. ФИЛИПОВИЋ  ДИМИТРИЈЕ СДС – Српска демократска странка 16
16. 5. ДОЈЧИНОВСКИ  ТАЊА Социјалистичка партија  

13

17. 12. ПАВЛОВИЋ  БОРИСЛАВ Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 9

 

 

 

 1. Б 008 ОБИЛИЋЕВО  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Обилићево   

 

Савјет Мјесне заједнице Обилићево има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 3. КОСТИЋ  МИЛОРАД   СДС – Српска демократска странка  

29

2. 6. ЛАЛОВАЦ  ЖАНА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 28
3. 9. РАДОВИЋ  ДАРА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 28
4. 11. ЧАНЧАР  ЗОРАН   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 28
5. 5. КРУНИЋ  РАДОМИР     Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 28
6. 1. БОДИРОГА  ЗОРКА СДС – Српска демократска странка  

24

7. 10. ЧАНЧАР  БОРИВОЈЕ Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик    22
8. 2. ДРАКУЛ  ДРАГАНА СДС – Српска демократска странка  

19

9. 4. КРУНИЋ  НЕМАЊА Социјалистичка партија  

9

10. 8. ПОПАДИЋ  СПОМЕНКА Социјалистичка партија 7
11. 7. МИЛЕТИЋ  ИВАН Демократски савез – ДЕМОС  

3

 

 

 

 1. Б 009  ЛИВАДЕ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Ливаде

 

Савјет Мјесне заједнице Ливаде има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 1. ВИЛОТИЋ  ЈЕЛЕНА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 37
2. 8. РАДОВИЋ  МИЛАДИН   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 30
3. 3. ЂУРОВИЋ  МЛАДЕН   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 22
4. 5. ЛУЧИЋ  СЛАВИША   СДС – Српска демократска странка  

15

5. 4. КУЛИЋ  ГОРДАНА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 14
6. 7. ПЕШИЋ  ДАРКО Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 14
7. 2. ЂУРОВИЋ  БРАНКА СДС – Српска демократска странка  

13

8. 6. МУМИНОВИЋ  ЈЕЛЕНА СДС – Српска демократска странка 7
9. 10. СИМОВИЋ  ДАРКО СДС – Српска демократска странка  

7

10. 9. РАДОВИЋ  РЕЉА Демократски савез – ДЕМОС  

6

11. 11. СТЕВАНОВИЋ  МАЈА Уједињена Српска  

3

 

 

 1. Б 010 РЈЕЧИЦА  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Рјечица   

 

Савјет Мјесне заједнице Рјечица има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 4. ИВАНОВИЋ  НИКОЛА   Демократски савез – ДЕМОС  

37

2. 9. ШОЛАЈА  БИЉАНА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 36
3. 3. ЂОКОВИЋ  МИРОСЛАВ   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 25
4. 5. ИКОНИЋ  РАНКО   СДС – Српска демократска странка  

25

5. 8. ШКОБО  ИГОР   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 23
6. 6. ПЕЈОВИЋ  СТОЈАН СДС – Српска демократска странка  

19

7. 2. ВУКОВИЋ  СЛАВА СДС – Српска демократска странка  

18

8. 1. БАБИЋ  МИЛАДИНКА СДС – Српска демократска странка  

18

9. 7. ЧЕЧАР  СЛАВКО СДС – Српска демократска странка  

17

 

 

 1. Б 011 ЈОШАНИЦА  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Јошаница

 

Савјет Мјесне заједнице Јошаница има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 6. МАТОВИЋ  НЕДЕЉКО   СДС – Српска демократска странка  

62

2. 9. ЧАНЧАР  МИЛОРАД   СДС – Српска демократска странка  

60

3. 5. МАТОВИЋ  ЗОРАН   СДС – Српска демократска странка  

58

4. 3. ВИЛОТИЋ  ЗОРА   СДС – Српска демократска странка  

56

5. 7. ПЕЈОВИЋ  РАДМИЛА   СДС – Српска демократска странка  

38

6. 4. КУЛИЋ  МАРИЈАН Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 30
7. 8. СИМЕУНОВИЋ  МИЛАДА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 15
8. 1. БАБИЋ  БОРИША Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 13
9. 10. ШКИПИНА  БОРИВОЈЕ Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 10
10. 2. БЛАГОЈЕВИЋ  РАДИСЛАВ Социјалистичка партија 4

 

 

 1. Б 012 УСТИКОЛИНА  –  Мјесне  заједнице  Устиколина

 

Савјет Мјесне заједнице Устиколина има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 5. ГАГОВИЋ  МИЛАН   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 17
2. 2. ВУКОВИЋ  ИВАНА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 12
3. 3. ВУКОВИЋ  МАРКО   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 12
4. 1. БЛАГОЈЕВИЋ  БОРИСАВ   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 10
5. 4. ГАГОВИЋ  ДОБРИЦА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 7
 1. Б 013 КУТА  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Кута

 

Савјет Мјесне заједнице Кута има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 2. БОДИРОГА  ЛУКА   Демократски савез – ДЕМОС  

48

2. 8. МИЛЕТИЋ  ТРИВКО   Демократски савез – ДЕМОС  

31

3. 10. ЋОСОВИЋ  БОЈАН   Демократски савез – ДЕМОС  

28

4. 3. ГРУБАЧИЋ  БЛАЖЕНКА   Демократски савез – ДЕМОС  

24

5. 9. СТАНОЈЕВИЋ  МИЛАНКО   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 22
6. 1. БОДИРОГА  АЛЕКСАНДРА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 18
7. 4. ГРУБАЧИЋ  ВЈЕКОСЛАВА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 17
8. 5. ЂАЈИЋ  СЛАЂАНА СДС – Српска демократска странка  

12

9. 6. МИЛЕТИЋ  ВЛАДИМИР СДС – Српска демократска странка  

12

10. 7. МИЛЕТИЋ  ГРУЈО СДС – Српска демократска странка  

4

 

 

 1. Б 014 ЈЕЛЕЧ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Јелеч  

 

Савјет Мјесне заједнице Јелеч има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 7. ХАЏИЋ  ХАМО   СДА – Странка демократске акције  

18

2. 1. БЕЋИРЕВИЋ  ЕСАД   СДА – Странка демократске акције  

18

3. 6. ПАШОВИЋ  САНЕЛА   СДА – Странка демократске акције  

16

4. 5. МУШАНОВИЋ  ХАЛИЛ   СДА – Странка демократске акције  

15

5. 3. КАВАЗИЋ  МУРТИЈА   СДА – Странка демократске акције  

14

6. 4. МИЈАНОВИЋ  ЗДРАВКО СДС – Српска демократска странка  

6

7. 2. ЈОВОВИЋ  РАДМИЛО СДС – Српска демократска странка  

5

           

           

           

 1. Б 015 КОЗЈА  ЛУКА  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Козја  Лука   

 

Савјет Мјесне заједнице Козја Лука има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 5. РЕБИЋ  ЈОВО   Народна партија Српске  

16

2. 1. БЕГАНОВИЋ  ФЕРИД   СДА – Странка демократске акције  

8

3. 6. ТАБУЧИЋ  АМИР   СДА – Странка демократске акције  

7

4. 8. ХАЏИЋ  ВАХИД   СДА – Странка демократске акције  

7

5. 7. ЋУСКИЋ  МИТАР   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик  

7

6. 2. ВАСИЉЕВИЋ  РАДОСЛАВКА Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 6
7. 3. ВУКОВИЋ  МИЛИВОЈЕ Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 6
8. 4. ЛЕПИР  МУНЕВЕРА СДА – Странка демократске акције  

2

 

           

 

 1. Б 016 КРАТИНЕ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Кратине

 

Савјет Мјесне заједнице Кратине има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 4. ЧАУШЕВИЋ  КЕМО   СДА – Странка демократске акције  

8

2. 3. ПАЧАРИЗ  СЕХИЈА   СДА – Странка демократске акције  

3

3. 5. ЧАУШЕВИЋ  МУНИБ   СДА – Странка демократске акције  

2

4. 2. КРАЈЧИН  РАШИД   СДА – Странка демократске акције  

2

5. 1. ЈЕЖ  ХУРИЈА СДА – Странка демократске акције  

1

 

 

 

 1. Б 017 ИЗБИШНО  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Избишно  

 

Савјет Мјесне заједнице Избишно има пет чланова.

 

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 3. МЕКИЋ  РАМИЗА   СДА – Странка демократске акције  

17

2. 4. МУСИЋ  ХАСИБА   СДА – Странка демократске акције  

17

3. 1. БИБОВИЋ  САМИР   СДА – Странка демократске акције  

17

4. 2. КЕЧО  АСИМ     СДА – Странка демократске акције  

17

5. 5. ОРУЧ  ЗАЈКО   СДА – Странка демократске акције  

17

 

 

 1. Б 018 ПОПОВ  МОСТ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Попов  Мост

 

Савјет Мјесне заједнице Попов Мост има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 4. ИКОНИЋ  НЕНАД   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 48
2. 9. РАДОВИЋ  МИЛЕНКА   СДС – Српска демократска странка  

41

3. 6. КРШО  НЕЏАД   СДА – Странка демократске акције  

39

4. 12. ШКОБО  ТАТЈАНА   СДС – Српска демократска странка  

35

5. 7. КРШО  РАМО   СДА – Странка демократске акције  

27

6. 11. ЏАМАЛИЈА  АЗЕМ Удружење грађана Бошњака повратника „АЛАЏА“ Фоча 17
7. 10. ХАСАМБЕГОВИЋ  ЗАРИФА СДА – Странка демократске акције 15
8. 1. БАЈРОВИЋ  АЛИЈА СДА – Странка демократске акције  

14

9. 8. КРШО  РЕШАД Удружење грађана Бошњака повратника „АЛАЏА“ Фоча 14
10. 3. ВЕЈО  ФАТИМА Удружење грађана Бошњака повратника „АЛАЏА“ Фоча 13
11. 5. ЈОЈИЋ  РАЈКО СДС – Српска демократска странка  

10

12. 2. БУНДА  МУШАН СДА – Странка демократске акције  

10

           

           

 1. Б 019 ЧЕЛИКОВО  ПОЉЕ  –

         Савјет  Мјесне  заједнице  Челиково  Поље

 

Савјет Мјесне заједнице Челиково Поље има пет чланова.

 

 Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 3. ДРАКУЛ  МИОДРАГ   СДС – Српска демократска странка  

46

2. 5. ПЕЈОВИЋ  САВО   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 36
3. 4. КРНОЈЕЛАЦ  ИРМА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 35
4. 2. ВИДОЈЕВИЋ  НАДА   ДНС – Демократски народни савез  

29

5. 1. ВИДОЈЕВИЋ  АЛЕКСАНДАР   ДНС – Демократски народни савез 24
6. 7. СТАРОВИЋ  ДРАГАН Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 17
7. 6. ПЕРИШИЋ  ДРАГУТИН Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 15

 

 

 1. Б 020 ДРАГОЧАВА  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Драгочава

 

Савјет Мјесне заједнице Драгочава има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 3. МАРИЋ  ДУШАН   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 67
2. 8. ПУХАЛАЦ  РОДОЉУБ   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 56
3. 9. ТОПАЛОВИЋ  БОСИЉКА   СПС – Социјалистичка партија  Српске – „Будућност Српске“ 54
4. 4. МАРИЋ  ИВАНА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 47
5. 5. МИТРОВИЋ  МОМЧИЛО   Уједињена Српска 32
6. 2. ИВАНОВИЋ  ВЛАДИМИР СДС – Српска демократска странка 31
7. 6. МИХАJЛОВИЋ  ВУКАН Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 20
8. 7. НОВОВИЋ  АЛЕКСАНДАР СДС – Српска демократска странка 11
9. 1. ЂУРИЧИЋ  ЗОРАН СДС – Српска демократска странка  

0

 

 

 1. Б 021 ГОДИЈЕНО  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Годијено  

 

Савјет Мјесне заједнице Годијено има пет чланова.

 

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 6. СТАНОЈЕВИЋ  ДРАГОСЛАВ   Народни демократски покрет 46
2. 3. КРУНИЋ  ВЕРА   Народни демократски покрет  

44

3. 4. ПЉЕВАЉЧИЋ  МИРОСЛАВ   Народни демократски покрет 44
4. 5. СИМОВИЋ  РАДМИЛО   Народни демократски покрет  

43

5. 2. КЛИНАЦ  ЗАХИР   СДА – Странка демократске акције  

37

6. 1. ЖИВАНОВИЋ  ОБРЕН Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 11

 

 

 1. Б 022 ЗАВАИТ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Заваит

 

Савјет Мјесне заједнице Заваит има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 4. СЕКУЛОВИЋ  ВУКОЛА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 53
2. 5. ТЕШОВИЋ  ДРАГАН   Демократски савез – ДЕМОС  

52

3. 1. МАТОВИЋ  РАДА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 51
4. 2. МАРКОВИЋ  РАДМИЛ   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 51
5. 3. БОЖОВИЋ  ТРИВКО     Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 51

 

 

 1. Б 023 ЧЕЛЕБИЋИ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Челебићи 

 

Савјет Мјесне заједнице Челебићи има пет чланова.

 

Ред.

број

Редни

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 4. ОСТОЈИЋ  ИВКО   СДС – Српска демократска странка  

89

2. 2. БОДИРОГА  МАРКО   СДС – Српска демократска странка  

80

3. 6. РАДОВИЋ  МИЛИША   СДС – Српска демократска странка  

70

4. 1. БЛАГОЈЕВИЋ  ВИДОСАВА   СДС – Српска демократска странка  

68

5. 3. ЛЕЧИЋ  ДОБРИЛО   Демократски савез – ДЕМОС  

28

6. 5. ОСТОЈИЋ  ПРЕДРАГ Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 27

 

 

 1. Б 024 МЕШТРЕВАЦ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Мештревац

 

Савјет Мјесне заједнице Мештревац има пет чланова.

 

Ред.

број

Ред.

број

на

листи

Презиме  и  име Предлагач Укупан број гласова
1. 3. ЖИВАНОВИЋ  МИЛИЈА   СДС – Српска демократска странка  

12

2. 5. ЖИВАНОВИЋ  СЛАЂАНА   СДС – Српска демократска странка  

11

3. 4. ЖИВАНОВИЋ  ОБРЕН   СДС – Српска демократска странка  

8

4. 2. ЖИВАНОВИЋ  ВУКОЈИЦА   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик 2
5. 1. ДАВИДОВИЋ  ДУШКО   Савез независних социјалдемократа  – СНСД – Милорад Додик  

1

 

 

II

1)  Кандидати за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча наведени су према резултатима избора, односно броју освојених гласова.

2)  У Савјет мјесне заједнице изабрани су чланови који су рангирани према утврђеном редослиједу и оствареном изборном резултату, зависно од броја чланова Савјета мјесне заједнице.

 

 

III

1)  У случајевима у којим су два или више кандидата имали исти број освојених бодова, предност на листи је дата кандидату женског пола.

2)  У случајевима у којим су два или више кандидата истог пола имали исти број освојених бодова, предност на листи је дата млађем кандидату.

 

 

IV

1)  Кандидати за чланове Савјета мјесне заједнице и предлагачи кандидата могу изјавити приговор на резултате избора.

2)  Приговор на резултате избора подноси се у писаној форми, а доставља се Општинској изборној комисији Фоча, у року од 24 часа од дана објављивања, односно достављања ове одлуке.

3)  Општинска изборна комисија Фоча одлучује о приговору у року од 48 часова од дана подношења приговора.

4)  Након окончања поступка по приговорима заинтересованих субјеката из тачке V ове одлуке, Општинска изборна комисија Фоча ће објавити потврђене резултате избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча.

 

 

V

1)  Савјет мјесне заједнице има предсједника.

2)  Предсједника Савјета мјесне заједнице бирају изабрани чланови Савјета, на првој, конститутивној сједници, из својих редова, већином гласова од укупног броја чланова Савјета мјесне заједнице.

3)  Савјет мјесне заједнице је конституисан избором предсједника Савјета мјесне заједнице.

 

 

VI

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страници Општине Фоча.

 

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА

Виде  Вуковић

 

 

Поделите: