Search
Close this search box.

ПРЕГЛЕД КОНАЧНЕ ДОДЈЕЛЕ МЈЕСТА У БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА

Општинска изборна комисија Фоча је, дана 16.09.2020. године,  утврдила  

ПРЕГЛЕД    

КОНАЧНЕ  ДОДЈЕЛЕ  МЈЕСТА  У  БИРАЧКИМ  ОДБОРИМА

ЗА  ОСНОВНУ  ИЗБОРНУ  ЈЕДИНИЦУ  166 Б ФОЧА

I

У поступку додјеле мјеста у бирачким одборима за бирачка мјеста Основне изборне јединице 166 Б Фоча учествовали су политички субјекти који су овјерени од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за учешће на Локалним изборима 2020. године за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча, према Листи овјерених политичких субјеката за Основну изборну јединицу, као што слиједи: 

Ред.

број

Позиција

утврђена

жријебом

Политички  субјект   

за  Основну  изборну  јединицу 

Шифра Омјер додјеле
1. 35.   СВИ  ЗА  ФОЧУ  02965 

1

2. 39.   СДП  –  СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА  ПАРТИЈА  БОСНЕ  И  ХЕРЦЕГОВИНЕ  00008

1

3. 57.   ДЕМОКРАТСКА  СТРАНКА  ИНВАЛИДА  БОСНЕ  И  ХЕРЦЕГОВИНЕ  00032  1
4. 63.   ДЕМОКРАТСКИ  САВЕЗ  –  ДЕМОС     02420

1

5. 147.   СОЦИЈАЛИСТИЧКА  ПАРТИЈА   00074 

1

6. 176.   ДНС  –  ДЕМОКРАТСКИ  НАРОДНИ  САВЕЗ   00461 

1

7. 188.   ПОКРЕТ  МОСТ  21   02313 

1

8. 215.   ЗАВИЧАЈНИ  СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ  00049   

1

9. 267.   ПДП  –  ПАРТИЈА  ДЕМОКРАТСКОГ  ПРОГРЕСА  00440

1

10. 271.   ОТАЏБИНСКА  СТРАНКА  02734  

1

11. 288.   УЈЕДИЊЕНА  СРПСКА  01972   

1

12. 312.   САВЕЗ  НЕЗАВИСНИХ  СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА  –  СНСД  –  МИЛОРАД  ДОДИК  00515 1
13. 336.   СДА  –  СТРАНКА  ДЕМОКРАТСКЕ  АКЦИЈЕ   00090 

1

14. 386.   СПС  –  СОЦИЈАЛИСТИЧКА  ПАРТИЈА  СРПСКЕ  –  „БУДУЋНОСТ  СРПСКЕ”  02447  1
15. 389.   ПОКРЕТ  ВОЛИМО  СРПСКУ   02421

1

16. 399.   ДЦРС  –  ДЕМОКРАТСКИ  ЦЕНТАР  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ  02731

17. 442.   СНС  ФБИХ  –  САМО  НАЈБОЉИ  ИДУ  НАПРИЈЕД  02697 

18. 458.   НАРОДНИ  ДЕМОКРАТСКИ  ПОКРЕТ   01718

19. 493.   СДС  –  СРПСКА  ДЕМОКРАТСКА  СТРАНКА   00018 

II

1)  Поступак додјеле мјеста у бирачким одборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча спроведен је 16. септембра 2020. године, уз присуство представника заинтересованих овјерених политичких субјеката из тачке I.

2)  Преглед коначне додјеле мјеста у бирачким одборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча утврђен је у складу са садржајем Табеле 2. Преглед  коначне  додјеле  мјеста  у  бирачким  одборима, који је прописан у члану 12. став 1. тачка б) Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 25/20, Пречишћени текст), који садржи: редни број, шифру и назив бирачког мјеста, број чланова бирачког одбора, шифру и скраћени назив или ознаку политичког субјекта у складу са извршеном додјелом мјеста у састав бирачког одбора, као и ознаку круга додјеле мјеста, на начин као што слиједи.

 

Ред.

број

 

Бирачко

мјесто

Број

чланова

бирачког одбора

Додјела  мјеста  у  бирачком  одбору

Круг

додјеле

мјеста

1.

166 Б 001

Брод

5

02965

СЗФ

00008

СДП БИХ

00032

ДСИ

БИХ

02420

ДЕМОС

00074

СП

1
2.

166 Б 002

Копилови

3

00461

ДНС

02313

ПМ 21

00049

ЗС

1

3.

166 Б 003

Кута

3

00440

ПДП

02734

ОС

01972

УС

1

4.

166 Б 004

Мјешаја

3

00515

СНСД

00090

СДА

02447

СПС БС

1
5.

166 Б 005

Закмур

3

02421

ПВС

02731

ДЦ РС

02697

СНС

ФБИХ

1
6.

166 Б 006

Пријеђел

3

01718

НДП

00018

СДС

02965

СЗФ

2

7.

166 Б 007

Попов  Мост

3

00008

СДП БИХ

00032

ДСИ

БИХ

02420

ДЕМОС

2
8.

166 Б 008

Миљевина

5

00074

СП

00461

ДНС

02313

ПМ 21

00049

ЗС

00440

ПДП

2

9.

166 Б 009

Оцркавље

3

02734

ОС

01972

УС

00515

СНСД

2

10.

166 Б 010

Рјечица

5

00090

СДА

02447

СПС

БС

02421

ПВС

02731

ДЦ РС

02697

СНС

ФБИХ

2
11.

166 Б 011

Драгочава

5

01718

НДП

00018

СДС

02965

СЗФ

00008

СДП БИХ

00032

ДСИ

БИХ

3
12.

166 Б 012

Годијено

3

02420

ДЕМОС  

00074

СП

00461

ДНС

3

13.

166 Б 013

Заваит

3

02313

ПМ 21

00049

ЗС

00440

ПДП

3

14.

166 Б 014

Челебићи

3

02734

ОС

01972

УС

00515

СНСД

3

15.

166 Б 015

Мештревац

3

00090

СДА

02447

СПС

БС

02421

ПВС

3
16.

166 Б 016

Крна  Јела

3

02731

ДЦ РС

02697

СНС

ФБИХ

01718

НДП

3
17.

166 Б 017

Веленићи

3

00018

СДС

02965

СЗФ

00008

СДП БИХ

4
18.

166 Б 018

Јошаница

3

00032

ДСИ

БИХ

02420

ДЕМОС  

00074

СП

4
19.

166 Б 019

Центар 1

5

00461

ДНС

02313

ПМ 21

00049

ЗС

00440

ПДП

02734

ОС

4

20.

166 Б 020

Центар 2

5

01972

УС

00515

СНСД

00090

СДА

02447

СПС

БС

02421

ПВС

4
21.

166 Б 021

Центар 3

5

02731

ДЦ РС

02697

СНС

ФБИХ

01718

НДП

00018

СДС

02965

СЗФ

5
22.

166 Б 022

Горње  Поље 1

5

00008

СДП БИХ

00032

ДСИ

БИХ

02420

ДЕМОС  

00074

СП

00461

ДНС

5
23.

166 Б 023

Горње  Поље 2

5

02313

ПМ 21

00049

ЗС

00440

ПДП

02734

ОС

01972

УС

5
24.

166 Б 024

Горње  Поље 3

5

00515

СНСД

00090

СДА

02447

СПС

БС

02421

ПВС

02731

ДЦ РС

5
25.

16
6 Б 025

Доње  Поље 1

5

02697

СНС

ФБИХ

01718

НДП

00018

СДС

02965

СЗФ

00008

СДП БИХ

6
26.

166 Б 026

Доње  Поље 2 

5

00032

ДСИ

БИХ

02420

ДЕМОС  

00074

СП

00461

ДНС

02313

ПМ 21

6
27.

166 Б 027

Доње  Поље 3

5

00049

ЗС

00440

ПДП

02734

ОС

01972

УС

00515

СНСД

6
28.

166 Б 028

Обилићево

5

00090

СДА

02447

СПС

БС

02421

ПВС

02731

ДЦ РС

02697

СНС

ФБИХ

6
29.

 166 Б 029 А

Лазарево А

5

01718

НДП

00018

СДС

02965

СЗФ

00008

СДП БИХ

00032

ДСИ

БИХ

7
30.

166 Б 029 Б

Лазарево Б

5

02420

ДЕМОС  

00074

СП

00461

ДНС

02313

ПМ 21

00049

ЗС

7
31.

166 Б 030 А

Душаново 1 А

5

00440

ПДП

02734

ОС

01972

УС

00515

СНСД

00090

СДА

7
32.

166 Б 030 Б

Душаново 1 Б

5

02447

СПС

БС

02421

ПВС

02731

ДЦ РС

02697

СНС

ФБИХ

01718

НДП

7
33.

166 Б 031 

Душаново 2

5

00018

СДС

02965

СЗФ

00008

СДП БИХ

00032

ДСИ

БИХ

02420

ДЕМОС

8
34.

166 Б 032

Јелеч 

3

00074

СП

00461

ДНС

02313

ПМ 21

8
35.

166 Б 033

Козја  Лука

3

00049

ЗС

00440

ПДП

02734

ОС

8
36.

166 Б 501

ННН

3

01972

УС

00515

СНСД

00090

СДА

8

III

На Преглед коначне додјеле мјеста у бирачким одборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча политички субјекти могу уложити приговор, који се доставља Општинској изборној комисији Фоча, у року од 24 сата од дана достављања овог прегледа.

                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

                                                               ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА

                                                                                         Бранимир  Радовић               


Преглед коначне додјеле мјеста у бирачким одборима за ОИЈ 166 Б Фоча – ПРЕУЗЕТИ

Поделите: