Search
Close this search box.

ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ РЕДОВНИХ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА

Општинска изборна комисија Фоча, на Другој сједници, дана 10. септембра 2020. године,  д о н о с и  

О Д Л У К У 

О  ОДРЕЂИВАЊУ  РЕДОВНИХ  БИРАЧКИХ  МЈЕСТА

ЗА  ОСНОВНУ  ИЗБОРНУ  ЈЕДИНИЦУ  166 Б ФОЧА 

I

За потребе организовања и одржавања Локалних избора 2020. године, за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча одређују се редовна бирачка мјеста, према евиденцији редног броја, шифре бирачког мјеста, назива бирачког мјеста и броја бирача бирачког мјеста, на начин као што слиједи:

Редни

број

Бирачко  мјесто

Назив 

бирачког  мјеста

Број

бирача

1. 166 Б 001  Брод 864  
2. 166 Б 002  Копилови 225  
3. 166 Б 003  Кута 244  
4. 166 Б 004  Мјешаја 237
5. 166 Б 005  Закмур  37
6. 166 Б 006  Пријеђел  71   
7. 166 Б 007  Попов  Мост 310  
8. 166 Б 008  Миљевина 889  
9. 166 Б 009  Оцркавље 160  
10. 166 Б 010  Рјечица 774  
11. 166 Б 011  Драгочава 434  
12. 166 Б 012  Годијено 267  
13. 166 Б 013  Заваит 166
14. 166 Б 014  Челебићи 278  
15. 166 Б 015  Мештревац   86  
16. 166 Б 016  Крна  Јела  26  
17. 166 Б 017  Веленићи  70  
18. 166 Б 018  Јошаница 299
19. 166 Б 019  Центар  1 794  
20. 166 Б 020  Центар  2 712
21. 166 Б 021  Центар  3 950
22. 166 Б 022  Горње  Поље  1 692
23. 166 Б 023  Горње  Поље  2 951
24. 166 Б 024  Горње  Поље  3 816
25. 166 Б 025  Доње  Поље  1 880
26. 166 Б 026  Доње  Поље  2 999
27. 166 Б 027  Доње  поље  3 456
28. 166 Б 028  Обилићево 798
29. 166 Б 029  Лазарево  1.440  
30. 166 Б 030  Душаново  1  1.130
31. 166 Б 031  Душаново  2 697
32. 166 Б 032  Јелеч 57
33. 166 Б 033  Козја  Лука  89  

II

1)  Бирачко мјесто евидентирано под редним бројем 29. означено као: 166 Б 029 Лазарево, са 1.440 бирача, ће се подијелити на два посебна бирачка мјеста, са истом ознаком, уз додатно означавање бирачких мјеста словима абецеде А и Б, као:

–  166 Б 029 А  Лазарево А,

–  166 Б 029 Б  Лазарево Б.

2)  Бирачко мјесто евидентирано под редним бројем 30. означено као: 166 Б 030 Душаново 1, са 1.130 бирача, ће се подијелити на два посебна бирачка мјеста, са истом ознаком, уз додатно означавање бирачких мјеста словима абецеде А и Б, као:

–  166 Б 030 А  Душаново 1 А,

–  166 Б 030 Б  Душаново 1 Б.

3)  На бирачким мјестима из подт. 2. и 3. ове тачке бирачки списак биће подијељен по абецедном реду.

III

Саставни дио ове одлуке су појединачне одлуке о одређивању редовног бирачког мјеста, које садрже сљедеће податке: назив и код Основне изборне јединице; шифру, назив и локацију бирачког мјеста; назив свих улица и насељених мјеста и укупан број бирача који гласају на бирачком мјесту.


Листу редовних бирачких мјеста можете погледати овде


Привремени бирачки списак можете погледати овде

Поделите: