Search
Close this search box.

Обавјештење – Републички завод за статистику

Обавјештавамо да ће Републички завод за статистику РС, у складу са Законом о статистици Републике Српске („Сл.гласник РС“ број 85/03), током 2020. године спроводити Анкету о потрошњи домаћинстава. Методом случајног одабира, анкетираће се око 3500 домаћинстава из Републике Српске. Нека од тих домаћинстава налазе се на територији ваше општине. Анкету ће спроводити наши акредитовани и обучено анкетари и супервизори.
Анкетом ће се прикупити подаци о структури и величини потрошње домаћинства, као и о социјалном стању домаћинства. Такви подаци ће послужити као основа за будуће статистичке анализе у циљу бољег креирања социјално-економских политика у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Напомињемо да су прикупљени подаци подаци о домаћинствима повјерљиви подаци и да ће се користити искључиво за статистичке и научне анализе, у складу са Законом о статистици Републике Српске („Сл. гласник РС”, број 85/03) Законом о статистици БиХ ( Сл. Гласник БиХ, број 26/04) и Законом о заштити личних података БиХ (,,Сл. гласник БиХ“, број 49/06).
Уколико су вам потребне детаљније информације, можете се обратити Републичком заводу статистику Републике Српске на телефон 051-332-721

Поделите: