Search
Close this search box.

Позив за учешће у изради Програма рада Скупштине Општине Фоча за 2020. годину

Према члану 92. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), Скупштина Општине Фоча доноси свој програм рада за календарску годину, у правилу до краја текуће године за наредну годину. Програм рада Скупштине садржи послове и задатке који су у надлежности Скупштине, у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), Статутом Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и утврђеном политиком развоја Општине, при чему треба имати у виду Стратегију развоја општине Фоча за период 2017. – 2026. године, као и другим законским и подзаконским прописима.

У члану 93. став 2. Пословника Скупштине предвиђено је да у изради програма рада Скупштине учествују одређени релевантни субјекти, који могу доставити своје приједлоге и мишљења. Сходно томе, у прилогу можете преузети позив од стране Скупштине Општине Фоча за активно учешће у изради Програма рада Скупштине Општине Фоча за 2020. годину.

Документ Позива за учешће у изради Програма рада Скупштине Општине Фоча за 2020. годину можете преузети OVDJE.

Поделите: