Search
Close this search box.

КРОЗ ПРОЈЕКАТ “ЛАЈФ” ОПШТИНА ДОБИЛА ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР: ЛАКШЕ ДО ДОЗВОЛА И ИНВЕСТИЦИЈА

Успјешном реализацијом Пројекта LIFE Општина Фоча је унаприједила свој регулаторни оквир и сада је у могућности да понуди ефикаснију, јефтинију и транспарентнију услугу својим привредницима и грађанима и на тај начин побољша квалитет живота и пословања у овом граду.

Пројекат LIFE проводи Међународна финансијска корпорација IFC, чланица Групације Свјетске банке, а финансира Влада Уједињеног Краљевства.

Током данашње презентације представљени су најзначајнији резултати остварени у оквиру Пројекта LIFE и стављен је у функцију „Електронски регистар Општине Фоча“, који је резултат новог и усклађеног регулаторног оквира ове општине.

Е-регистар омогућава да грађани и привредници на једном мјесту једноставно и брзо добију цјеловиту информацију о томе којем општинском органу треба да поднесу жељени захтјев, у којој форми, коју документацију треба да приложе, те колико ће поступак коштати и у којем року ће бити ријешен.

Е-регистар омогућава преузимање одговарајућих образаца и захтјева, те значајно унапређује транспарентност и предвидивост рјешавања поступака. Садржи и ажурну листу потицаја, те даје једнаке прилике свим заинтересованим странама за равноправно учешће у остваривању доступних потицаја. Е-регистар Општине Фоча сада је доступан на  http://eregistar.opstinafoca.rs.ba/.

Прихватањем LIFE препорука, Општина Фоча је унаприједила и поједноставила 61 административни поступак који је директно везан за обављање привредне активности у овом граду, скративши просјечно вријеме потребно за рјешавања предмета за 42% и снизивши вриједност такси и накнада за њихово провођење. Представници више од 40 фочанских привредних субјеката су учешћем у раду неколико фокус група дали значајан допринос код припреме препорука.

Дио ових поједностављења и смањења административног оптерећења за инвеститоре се односи и на процес издавања грађевинских дозвола, гдје је уведен тзв. једношалтерски систем пословања.

Наиме, на основу споразума склопљених са јавним институцијама и комуналним предузећима, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове сада је у могућности да по службеној дужности, на основу поднесеног захтјева, прикупља све потребне сагласности у име инвеститора.

Један од резултата је и унапређење система сервисирања инвеститора, који сада функционише по принципу „све на једном мјесту“. У склопу реализације овог приступа детаљно су анализиране инвестиционе могућности Фоче, извршена припрема конкретних локација за инвестирање, описани потенцијали и конкурентске предности, те понуђене информације о подршци коју инвеститор може очекивати код реализације инвестиције.

Наведене информације су садржане у Инвестиционом профилу, који је доступан на http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2018/07/Inv_profil_Foca_June-30-18_WEB_FINAL_BHS.pdf.

Усклађивањем и скраћењем административних процедура, повећањемпредвидивости рада кроз успостављање Е-регистра и ажурне листе потицаја, те припремом конкретних пројеката, представљених у Инвестиционом профилу, Општина Фоча ће спремно дочекати будуће инвеститоре и олакшати редовнопословање фирмама.

Поделите: