Search
Close this search box.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ РЕДОВА ВОЖЊЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА

Република Српска

ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Ф О Ч А

Број: 05-345-14

Датум: 29.01.2016. године

 

Општинска управа – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине општине Фоча, на основу члана 25. и члана 26. Закона о превозу у друмском саобраћају („ Службени гласник Републике Српске“,  број 111/08, 50/10, 12/13 и 33/14), о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу редова вожње за усклађивање и  регистрацију на подручју општине Фоча

 

 

У складу са чланом 25. и 26. Закона о превозу у друмском саобраћају („ Службени гласник Републике Српске“,  број 111/08, 50/10, 33/14), позивају се заинтересовани превозници да Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча доставе редове вожње на усклађивање и регистрацију на подурчју општине Фоча, са даљинаром и минималним временом вожње, најкасније до 01.05.2016. године.

 

                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА,
Игор Ћурчић

Поделите: