Search
Close this search box.

Turistička organizacija opštine Foča

Puno ime organizacije:

Turistička organizacija opštine Foča

Adresa:

Šantićeva bb, 73300 Foča

Kontakt telefon:

058/212-416

Email:

to.foca@yahoo.com

Websajt:

http://www.focaravajuce.org

Povezanost sa opštinom:

Opština bira i imenuje upravni odbor i direktora. Ima status pravnog lica, te samostalno organizuje rad i zapošljava radnike, a godišnji izvještaj o radu podnosi Skupštini opštine.

Način finansiranja:

Turistička organizacija se finansira iz granta opštine, boravišnih taksi, sponzorstava, donacija, prodaje suvenira, rukotvorina, razglednica i sl.

Organizacija usluge:

Usluge se pružaju u objektu Turističke organizacije. Radno vrijeme je od 8 do 16h.

Informacije na raspolaganju građanima:

Sve informacije se mogu naći na websajtu: http://www.focaravajuce.org/

Informacije na raspolaganju šalter sali opštine:

Na Infodesku se nalazi promotivni materijal

 

Naziv usluge:

Broj korisnika:

Cijena:

Trajanje:

Napomena:

Pružanje informacija o turističkim potencijalima i smještajnim kapacitetima na teritoriji opštine Foča, te pružanju ostalih korisnih informacija turistima i posjetiocima

20.000

besplatno

trenutno

 

Distribucija promotivnog materijala Turističke organizacije i ostalih subjekata koji se bave turističkom ili nekom drugom srodnom djelatnošću

20.000

besplatno

trenutno

 

Prodaja suvenira, rukotvorina, razglednica i sl.

 

po cjenovniku

trenutno

Cjenovnik se nalazi u prodajnom objektu

 

Napomena:

 

 

Поделите: