Search
Close this search box.

Три факултета покрећу нови студијски програм трећег циклуса- Биоинжењеринг и медицинску информатику

Електротехнички, Машински и Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву представили су данас нови студијски програм на трећем циклусу студија, докторским студијима. То је студијски програм Биоинжењеринг и медицинска информатика који ова три факултета заједнички покрећу у школској 2020/2021. години. На овом студијском програму требало би да буде уписано око 15 кандидата – по пет са […]

ПЛАН ОБУКЕ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА И МОБИЛНИХ ТИМОВА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА

РЕПУБЛИКА  СРПСКА  ОПШТИНА  ФОЧА  ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА  Ф О Ч А  Број:  031 – 42 / 20 Фоча,  15.10.2020. године  На основу члана 2.13 тачка 3. а у вези члана 2.19 ст. 14. и 15. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, […]

Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у РС

РЕПУБЛИКА СРПСКА В Л А Д А РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339-103, факс: 051/339-119, email.:kabinet@vladars.net Број: 59-1/20 Датум: 20 10.2020. године На основу члана 45. т. б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана […]