Search
Close this search box.

У складу са Законом о заштити личних података (Службени гласник БиХ 89/2011) сви лични подаци биће кориштени искључиво у сврху анализе резултата упитника а тражени су ради веће вјеродостојности датих одговора.

Поделите: