Објављен Документ оквирног буџета Републике Српске 2019-2021

Влада Републике Српске је објавила Документ оквирног буџета Републике Српске (ДОБ) за период од 2019. до 2021. године. У питању је документ који служи као основа за припрему и доношење буџета.  ДОБ Републике Српске 2019-2021 даје пројекције прихода, расхода и финансирања за период од 2019. до 2021. године.

Намјена ДОБ-а је да постави стратешке основе и горње границе ресурса унутар којих би се требао припремати буџет.
Чланом 28. Закона о буџетском систему (Службени гласник 121/12), предвиђено је да одјељења за финансије локалних самоуправа, најкасније до 20. јула, достављају буџетским корисницима упутства за припрему нацрта буџета за следећу годину (2019. годину). Ово су уједно и прве активности у буџетском календару везане за доношења буџета за следећу фискалну годину.

image_printОдштампај чланак

Оставите одговор