Планови и извјештаји

Година 2020.

Плански документи Буџет Ребаланс I Ребаланс II Остали документи
Буџет/ребаланс 2020. (све)
Табеларни дио ПДФ
Образложење буџета
Одлука о усвајању буџета
Одлука о извршењу буџета
Сагласност Министарства
План рада Одјељења 2020.
План јавних набавки 2020.
План новчаних токова 2020.
Извјештаји За 3 мјесеца За 6 мјесеци За 9 мјесеци За 12 мјесеци
Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2020. годину (све)
Табеларни дио
Образложење извјештаја
Одлука о усвајању извјештаја
Консолидовани финансијски извјештаји за 2020. годину (све)
Биланс стања
Биланс успјеха
Биланс новчаних токова
ПИБ
ПИФ
Функционална класификација
Образац број 7
Напомене уз извјештај

Планови и извјештаји за 2019. годину

Година 2019.

Плански документи Буџет Ребаланс I Ребаланс II Остали документи
Буџет/ребаланс 2019. (све)
Табеларни дио
Образложење буџета
Одлука о усвајању буџета
Одлука о извршењу буџета
Сагласност Министарства
План рада Одјељења 2019.
План јавних набавки 2019.
План новчаних токова 2019.
Извјештаји За 3 мјесеца За 6 мјесеци За 9 мјесеци За 12 мјесеци
Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2019. годину (све)
Табеларни дио
Образложење извјештаја
Одлука о усвајању извјештаја
Консолидовани финансијски извјештаји за 2020. годину (све)
Биланс стања
Биланс успјеха
Биланс новчаних токова
ПИБ
ПИФ
Функционална класификација
Образац број 7
Напомене уз извјештај

Планови и извјештаји за 2018. годину

Година 2018.

Плански документи Буџет Ребаланс I Ребаланс II Остали документи
Буџет/ребаланс 2018. (све)
Табеларни дио
Образложење буџета
Одлука о усвајању буџета
Одлука о извршењу буџета
Сагласност Министарства
План рада Одјељења 2018.
План јавних набавки 2018.
План новчаних токова 2018.
Извјештаји За 3 мјесеца За 6 мјесеци За 9 мјесеци За 12 мјесеци
Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2018. годину (све)
Табеларни дио
Образложење извјештаја
Одлука о усвајању извјештаја
Консолидовани финансијски извјештаји за 2018. годину (све)
Биланс стања
Биланс успјеха
Биланс новчаних токова
ПИБ
ПИФ
Функционална класификација
Образац број 7
Напомене уз извјештај