Електронско слање спискова НЛБ банци

Обавјештамо вас да спискове који се односе на раскњижавање збирних уплата за плате, топли оброк, регрес и остале исплате које се исплаћују преко рачуна грађана (пролазни рачун), а који се односе на НЛБ банку, умјесто на 562-006-30000031-06 убудуће уплаћујете (попуњавате у образсцу) на 562-099-30000001-98 а спискове шаљите на info.pl@nlb-rs.ba.
Да поновимо још једном градиво, спискови треба да се шаљу у txt и xls формату, назив списка треба да буде у формату „назив-примање-мм-гг“ (на примјер opstinaplata0519 ili vrticregres519). Документ треба да буде у форми табеле и да садржи следеће колоне:

Број рачуна Име и презиме радника Износ личних примања у КМ Матични број радника (ЈМБГ)

Пракса је код промјене рачуна грађана да се пошаље и документ овлаштења за обраду платних спискова (документ овлаштења можете преузети ОВДЈЕ).

Картице добављача на дан 31.12.2018. године

На инсистирање наше драге госпође Топаловић, која се изгледа једина својски труди да заврши 2018. годину у року (до 28.02.2019. године), у прилогу Вам достављамо картице добављача на дан 31.12.2018. године. Обзиром да растављање овако великих докумената захтјева много времена (као и њихово појединачно постављање на сајт), картице добављача свих корисника се налазе у једном документу. Надамо се да нећете имати проблема да утврдите од које до које странице су ваши добављачи. Такође, овдје су као добављачи наведене и банке, тј. обавезе за лична примања што и нису класични добављачи али ми немамо другог начина да вам презентујемо обавезе.
Оно што је врло битно додати да овдје можете да видите и укупан износ ваших обавеза који може да вам помогне приликом редовног годишњег пописа (што се тиче потраживања, вјерујем да износе и структуру ваших потраживања држите у малом прсту).
Такође, ови подаци су вам довољни да пошаљете изводе отворених ставки према добављачима и на тај начин провјерите да ли нам се стања слажу.

Нова конта за обрачун плате

Извршене су измјене Контног плана за буџетске кориснике ради усклађивања истог са сетом нових или измијењених закона, објављених у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 66/18, у вези новог обрачуна плата у Републици Српској.
Наведене измјене Контног плана ће се примјењивати на књижење плата и осталих личних примања обрачунатих за август 2018. године и даље.
Такође, измјенили смо мало ону првобитну табелу – обрачунску листу па је достављамо у прилогу. Ако сте могли урадити обрачун по старој – не требате га мијењати јер је исправан. Ова нова обрачунска листа у себи садржи и додатну колону са стимулације / умањења плате у процентуалном износу. Довољно је само у жуто поље стимулације да унесете износ у процентима, нпр: 10%, 20%, -10%…
Не знам колико ко од вас познаје ексел, али било би лијепо ако би неко хтио да се упусти у мало тестирања и у екселу направи овакав обрачун плате на начин да му ексел,  на основу ових података и ове табеле или неке сличне  (и евентуалних обустава, банака за сваког запосленог, дана боловања и сл.) сам попуни трезорски образац број 5 – Лична примања. Мислим да није толико тешко, а много би вам убрзало прављење образаца. А ја бих се потрудио да убједим Ваше шефове да вам за то, као награду, дају бар 10% на плату за тај мјесец (што би евидентирали на конто 411252).  И за директорицу Музеја би нешто смислио иако је она тамо озмеђу осталог директор и обрачунски радник.

Обрачун плате по новом закону

Обзиром да је дошло до измјена прописа из области радно–правних односа, подсјећамо вас да сте дужнинајкасније до 31.08.2018.године, у складу са новим Обавјештењем пореским обвезницима о начину попуњавања измјењеног Обрасца ПД3100, мјесној надлежној подручној јединици Пореске управе Републике Српске поднијети измијењен Образац ПД3100-Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса и приложити одговарајући акт (рјешење или измијењено рјешење, уговор или анекс уговора) на основу којег је извршено усклађивање права из радног односа у дијелу плате. Дакле, да би се обратили нашој подручној јединици Пореске управе са измијењеним обрасцем ПД3100 потребно је да приложите измјену или анекс рјешења или уговора о раду који је потребно претходно да урадите(колегиница Јелена (Дјечији вртић)је још јуче била свјесна да се све не може стићи до данас а то су јој рекли и у Пореској управи а касније и мени потврдили али то није разлог да ништа не урадимо). Мислим да вам је Мирјана Давидовић послала већ нове законе и начине прерачуна коефицијената и примјере па вам то нећу слати.

Да би обрачун плате био тачан и да би правилно било урађено усклађивање права из радног односа у дијелу плате, потребно је да извршите прерачун платних коефицијената. Пошто се прерачуном коефицијената утврђују нешто већи коефицијенти, поставио се проблем усклађивања нових коефицијената са одговарајућим правилницима и колективном уговорима. Мишљење Министарства финансија је да ми требамо да прерачунамо коефицијенте и плату за август обрачунамо по новим коефицијентима.  Поред прерачуна старих у нове коефицијенте, у новим рјешењима (уговорима) или допунама, анексима или измјенама, потребно је да се позовемо на нови закон  (Закон о измјенама и допунама закона о порезу на доходак „Службени гласник РС“ број 66/18) обзиром да се не можемо позвати на наше правилнике и колективне уговоре који још увијек нису усклађени са новим законом.

У прилогу Вам достављам обрачунску листу у коју, приликом обрачуна нове плате, треба да унесете податке у жута поља са десне стране (дио који нећете штампати јер само штампате прву страну гдје је главна табела) и на тај начин ћете добити тачно попуњену табелу са новим обрачуном. Бијела поља не требате да мијењате јер можете покварити прилично компликоване формуле обрачуна. Дакле, само МИЈЕЊАТЕ ПОДАТКЕ У ЖУТИМ ПОЉИМА. Вишак редова можете слободно обрисати. Ово је иначе форма обрачуна коју требате, уз обрасце обрачуна плате, достављати у Одјељење за финансије. Ви наравно можете урадити и своју верзију обрачунске листе како вама одговара али ово су колоне које су неопходне да доставите у Трезор уз образац плате.
Провјеру можете да урадите на начин да ли се нова бруто плата радника слаже са старом бруто платом, тј. да ли је износ плате сваком раднику већи за 30 КМ. Изузетке могу да чине запослени који су плаћали мање од 30 КМ пореза па ово ново ослобођење у износу од 30,00 КМ )

Број запослених на дан 31.03.2018. године

Ова информација се не односи на Средњошколски центар и СЦБ “ Просвјета“ тако да они немају никакве обавезе осим да прочитају пасус на крају ове информације.
За квартални извјештај који Одјељење за финансије доставља Министарству финансија потребно је да утврдимо тачан број запослених на дан 31.03.2018. године код свих корисника. Да би вам било једноставније, достављам вам табелу са подацима на дан 31.12.2017. године (Преузми). Ако има измјена јавите ми на 058/221-180.

Обзиром да смо у обавези да квартални извјештај пошаљемо најкасније у сриједу, 23.05.2018. године, молим Вас да ми закључно са сутрашњим даном доставите (ако имате) обрасце који се односи на период од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године. Обратите пажњу на то да ли сте доставили сва правдања благајни, управне одборе и рачуне до 31.03.2018. године. Након тога, ако накнадно дође неки рачун из првог квартала, евидентирајте га у текућем мјесецу а не према датуму на рачуну.