Регрес за 2020. годину

Мјесец јул је мјесец обрачуна и закњижавања регреса у нашој општини за текућу годину. Колективним уговором за запослене у општинској управи Фоча (Члан 13., „Службени гласник Општине Фоча број 3/18) предвиђен је регрес за коришћење годишњег одмора у висини двије минималне плате у Републици Српској.  Сви они који обрачунавају регрес по овом колективном уговору или који свој колективни уговор усклађују са колективним уговором општинске управе, потребно је да изврше обрачун регреса за све запослене (који остварују право) у износу од 1040 КМ  (колико износе двије минималне плате у Републици Српској) са припадајућим порезима и доприносима, те на основу тог обрачуна сачине и трезорски образац број 5 – Лична примања регреса за 2020. годину и исте доставе у канцеларију општинског трезора на књижење.

Ево и неколико ситнијих напомена уз обрачун и образац:
– За све ставке у обрасцу ставите групу 031 6-1 јер ће овај регрес такође бити исплаћен у 12 једнаких дијелова као и за 2019. годину.
– Обзиром да наша млада колегиница Весна Давидовић сваки мјесец мора да рачуна дијелове регреса који се исплаћују из укупног износа и да плаћа само  те мјесечне дијелове, било би добро да сви исплаћујемо првих 11 мјесеци по 86 КМ са припадајућим порезима и доприносима који се односе на овај дио  а последњи мјесец да исплатимо 94 КМ са припадајућим порезима и доприносима (тј. да заокружимо исплате на цијеле бројеве).
– Период у обрасцу ставите ЈУЛ-20 за све ставке.
– Не заборавите да су се стопе доприноса измијениле од обрачуна регреса за 2019. годину (допрннос за запошљавање је сад 0.6 %).
– Потрудите се да вам буду тачна и конта обавеза (јер су ово обавезе које се дијелом преносе у следећу годину и буду исказане у билансу стања на крају године) и на крају
– Научите да сабирате ручно појединачне доприносе из обрачуна па да их упоредите укупним доприносима (јер ексел заокружује податке).

Приходи и плаћања корисника за прва четири мјесеца 2020. године

У прилогу вам достављамо преглед прихода и плаћања за прва четири мјесеца. Надам се да ћемо на крају ове године имати прецизније стање потраживања него што смо имали на крају 2019. године.

Пробни биланси корисника који су завршили попис и амортизацију 2019. године

У прилогу се налазе пробни биланси корисника који су завршили попис и обрасце амортизације ради контроле стања. Остаи корисници остају у обавези у току ове седмице да заврше попис и ураде обрасце уз попис како би могли и вама да доставимо ажуруране билансе као и обрасце извјештаја за 2019. годину.

Пробни биланси Пробни биланс са амортизацијом
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“
Музеј „Стара Херцеговина“
Средњошколски центар
Библиотека „Просвјета“

Пробни биланси са објашњењима

У прошлој објави, у табели, поставили смо пробне билансе за сваког корисника појединачно. Обзиром на форму пробног биланса и његове карактеристике, сматрали смо да је потребно да напишемо одређено упутство  како га читати и шта је потребно урадити да би успјешно завршили годину.
Упутство можете пронаћи испод овог текста.

Картице и извјештаји за 2019. годину

Драге колеге, обзиром да само каснили са прикуљањем образаца који се односе на 2019. годину, тек данас смо у могућности почети да извлачимо картице, извјештаје и сл.

У табели испод ћемо приложити одређене извјештаје који могу да вам помогну око завршних књижења, слања ИОС-а, пописа и евентуалних исправки из 2019. године.

Обзиром да и ми имамо проблем са апликацијом која данас не ради, у табели вам данас достављамо картице добављача на дан 31.12.2019. године а надамо се да ћемо сутра моћи да вам доставимо и остале документе (поставићемо их у исту ову табелу).

Корисник Картица добављача на дан 31.12.2019. Пробни биланс на дан 31.12.2019. Главна књига
Центар за социјални рад
Дјечији вртић
Музеј
Центар за културу
Туристичка организација
Средњошколски центар
Библиотека