Преглед прихода и плаћања корисника за период од 01.10. до 30.11.2019. године

У прилогу текста се налази преглед прихода и плаћања корисника буџета Општине Фоча за октобар и новембар 2019. године. Постоји пар плаћања у којима нема описа уплатиоца али мислим да ћете се снаћи. У супротном, прозовите нас и ми ћемо пронаћи тачан назив уплатиоца.


Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета Општине Фоча за 2019. годину и Нацрту буџета Општине Фоча за 2020. годину

Дана 09.12.2019.  године, у згради Општине Фоча, у сали број 31, одржаће се јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета Општине Фоча за 2019. годину и Нацрту буџета Општине Фоча за 2020. годину.  Почетак јавне расправе заказан је за 13 часова.
Обзиром да смо заједнички састављали Нацрт ребаланса буџета за 2019. годину и да ту, осим ситнијих реалокација, не би требало да буде значајних измјена, ову јавну расправу ћемо највећим дијелом посветити Нацрту буџета за 2020. годину.  Ви сте у обавези да до понедељка, 09.12.2019. године, погледате Нацрт буџета Општине Фоча за 2020. годину (Нацрт можете пронаћи испод овог текста) и да сачините ваш приједлог за исти и доставите на јавну расправу.  Молим Вас да те приједлоге потпишете и овјерите како би Одјељење за финансије имало те оригиналне приједлоге и такве доставило Начелнику општине на разматрање.

Такође, Начелник Општине од вас тражи да му у најкасније до понедељка доставите и преглед ваших потраживања по купцима на дан 01.12.2019. године. Ми немамо увид у износе ваших потраживања и износе издатих фактура (томе можемо мало посветити пажње на јавној расправи), али ћемо вам најкасније до сутра доставити сва плаћања до 01.12.2019. године. Уколико немате ненаплаћених потраживања и нико вам не дугује ништа, молим вас да и то напишете и овјерите. (ово се односи и на СШЦ и СЦБ)

Било би добро да поред представника корисника буџета (читај: директора), састанку присуствују и рачуновође или особе које се баве обрачунима плата и састављања трезорских образаца.


Ребаланс за 2019. годину


Поштоване колеге, у прилогу се налази извршење буџета на дан 30.09.2019. године као и празна колона коју ви треба да попуните са вашим процијењеним износима како би требао да изгледа ребаланс за вашу установу за 2019. годину.
Сад је вријеме да пренесете средства са једне ставке на другу а ви најбоље знате колико вам треба гдје.
Мислимо да ово можете урадити до петка текуће седмице.
За сва питања остајемо отворени а ако су у питању повећања или смањења буџета, молим вас да контактирате неке више инстанце од нас – а ми смо одсјек за трезорско пословање (иначе организационо непостојећи).

Обрасци и консолидација радника за 9 мјесеци

Вјероватно сте упознаи са чињеницом да су локални трезори до краја октобра мјесеца дужни да доставе Министарству финансије кварталне извјештаје за 9 мјесеци текуће године. Из тог разлога,  напомињемо вас да сте у обавези доставити све обрасце који се односе на период од 9 мјесеци текуће године најкасније до уторка 29.10.2019. године како би ми имали времена један радни дан да сачинимо ове обрасце.

Пошто Министарству финансија достављамо обрасце ПИБ-а, ПИФ-а и образац број 7 – Број радника, дужни сте да ажурирате податке о броју радника и да нам доставите број радника на дан 30.09.2019. године.

Пошто почињемо припремне послове око нацрта ребаланса за текућу годину и нацрта буџета за 2020. годину, ми ћемо вам доставити извршење за 9 мјесеци чим добијемо потребне обрасце.  Ако сте већ доставили све потребне обрасце, напишите нам то поруком на вибер групи.