Усвојен Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2017. годину

Скупштина Општине Фоча је на засједању дана 31.05.2018. године усвојила Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2017. годину.  У извјештају су приказани реализовани приходи у износу од 10.252.336 КМ (93.37% планираних) док су расходи износили 10.626.797 КМ (96.78% планираних расхода).
Такође, Скупштина Општине Фоча је донијела закључак о усвајању извјештаја о трошењу буџетске резерве у 2017. години.
На крају, Скупштина Општине Фоча је усвојила и закључак о покрићу дефицита из 2017. године.
Поред извјештаја, Одјељење за финансије је путем информације упознало одборнике Скупштине Фоча о наплати пореза на непокретности у току 2017. године.

План јавних набавки Општине Фоча за 2018. годину

У складу са Законом о јавним набавкама Бих („Службени гласник БиХ“  број 39) и Правилником о јавним набавкама Општине Фоча, Одјељење за финасије објављује План јавних набавки Општине Фоча за 2018. годину.

Упутство за састављање плана Буџета Општине Фоча за 2018. годину

Поштујући календар буџета Општине Фоча, у прилогу Вам достављамо Упутство за припрему буџета Општине Фоча за 2018. годину са пратећим табелама.

Циљ Упутства за припрему Буџета Општине Фоча за 2018. годину је да корисницима буџета да смјернице, оквире и рокове за припрему буџета Општине Фоча за 2018. годину.

Корисници буџета су у обавези да изврше процјену буџетских средстава, расхода и издатака за наредну фискалну годину те да на основу тога сачине свој буџетски захтјев. Процјена буџетских средстава и издатака има за циљ обезбјеђење  ефикасног финансирања приоритетних програма и активности којима се испуњавају потребе наше локалне заједнице. Обзиром да су социјалне и економске потребе наших грађана у нескладу са средствима која су нам на располагању, потребно је да се приликом планирања и израде буџета поштују дате смјернице и ограничења утврђене како на нивоу Републике Српске, тако и на нивоу Општине Фоча.

Рокови за припрему буџета утврђени су буџетским календаром  (члан 28. Закона о буџетском систему Републике Српске), као и општинском процедуром „Планирање, праћење и извјештавање о извршењу Буџета општине Фоча“ . Корисници Буџета Општине Фоча дужни су своје планове доставити Одјељењу за финансије до 30.09.2017. године.Јавна расправа о Нацрту буџета Општине Фоча за 2017. годину

Дана  13.07.2017. године са почетком у 10:00 часова одржаће се јавна расправа за кориснике буџета  општине Фоча о Нацрту буџета за 2017. годину. Састанак ће бити одржан у згради општине Фоча, у сали број 31.

Нацрт ребаланса за 2017. годину, који је основ за расправу о Приједлогу буџета, можете преузети на овом порталу.

Позивају се сви заинтересовани представници буџетских корисника да присуствују јавној расправи.

Припрема Нацрта ребаланса буџета општине Фоча за 2017. годину

Општина Фоча, путем Одјељења за финансије које врши обраду и припрему буџета, припрема Нацрт буџета општине Фоча за 2017. годину. Документ Нацрта буџета који су одборници Скупштине општине добили у материјалима налази се у прилогу ове вијести (исправљена верзија).
Скупштина општине Фоча, на сједници која ће се одржати 29.06.2017. године, треба да изнесе своје мишљење и у форми закључка отвори јавне расправе о предметном документу.

Icon
Нацрт ребаланса буџета општине Фоча за 2017. годину