Упутство за састављање плана Буџета Општине Фоча за 2018. годину

Поштујући календар буџета Општине Фоча, у прилогу Вам достављамо Упутство за припрему буџета Општине Фоча за 2018. годину са пратећим табелама.

Циљ Упутства за припрему Буџета Општине Фоча за 2018. годину је да корисницима буџета да смјернице, оквире и рокове за припрему буџета Општине Фоча за 2018. годину.

Корисници буџета су у обавези да изврше процјену буџетских средстава, расхода и издатака за наредну фискалну годину те да на основу тога сачине свој буџетски захтјев. Процјена буџетских средстава и издатака има за циљ обезбјеђење  ефикасног финансирања приоритетних програма и активности којима се испуњавају потребе наше локалне заједнице. Обзиром да су социјалне и економске потребе наших грађана у нескладу са средствима која су нам на располагању, потребно је да се приликом планирања и израде буџета поштују дате смјернице и ограничења утврђене како на нивоу Републике Српске, тако и на нивоу Општине Фоча.

Рокови за припрему буџета утврђени су буџетским календаром  (члан 28. Закона о буџетском систему Републике Српске), као и општинском процедуром „Планирање, праћење и извјештавање о извршењу Буџета општине Фоча“ . Корисници Буџета Општине Фоча дужни су своје планове доставити Одјељењу за финансије до 30.09.2017. године.image_printОдштампај чланак