Службени гласници Општине Фоча

Издања из 2019. године
Службени гласник Општине Фоча 1/19
Службени гласник Општине Фоча 2/19
Службени гласник Општине Фоча 3/19
Службени гласник Општине Фоча 4/19
Службени гласник Општине Фоча 5/19
Службени гласник Општине Фоча 6/19
Службени гласник Општине Фоча 7/19
Службени гласник Општине Фоча 8/19
Службени гласник Општине Фоча 9/19
Издања из 2018. године
Службени гласник Општине Фоча 1/18
Службени гласник Општине Фоча 2/18
Службени гласник Општине Фоча 3/18
Службени гласник Општине Фоча 4/18
Службени гласник Општине Фоча 5/18
Службени гласник Општине Фоча 6/18
Службени гласник Општине Фоча 7/18
Издања из 2017. године
Службени гласник Општине Фоча 1/17
Службени гласник Општине Фоча 2/17
Службени гласник Општине Фоча 3/17
Службени гласник Општине Фоча 4/17
Службени гласник Општине Фоча 5/17
Службени гласник Општине Фоча 6/17
Службени гласник Општине Фоча 7/17
Службени гласник Општине Фоча 8/17
Службени гласник Општине Фоча 9/17
Службени гласник Општине Фоча 10/17
Службени гласник Општине Фоча 11/17
Службени гласник Општине Фоча 12/17
Службени гласник Општине Фоча 13/17
Службени гласник Општине Фоча 14/17
Службени гласник Општине Фоча 15/17