Обавјештење о начину плаћања комуналне накнаде за станове и куће

Обзиром на велики број грешака приликом плаћања комуналних накнада за станове и куће, апелујемо да обратите пажњу на податке које уносите како би избјегли трошкове захтјева за прекњижавање.
Ово се прије свега односи на:
– број рачуна на који уплаћујете комунална накнада за станове и куће,
– врсту прихода и на
– матични број (ЈИБ) који уносите приликом попуњавања уплатнице.

Грешке се јављају у следећим случајевима:
– када власници правних лица приликом плаћања комуналне накнаде за станове и куће попуне поље ЈМБГ (ЈИБ) подацима правног лица а комунална накнада је обавеза њих као физичких лица (а не њиховог предузећа) и
– када уплатилац попуни свој матични број а плаћа у корист других обвезника накнаде.

Комуналну накнаду за стан, односно кућу, правна лица (ако правно лице посједује у свом власништу стан или кућу)  и физичка лица могу уплатити искључиво на намјенски рачун код Развојне банке:
Општина Фоча – Рачун за прикупљање комуналне накнаде.
Број рачуна: 562-006-81400050-73.
Да би комунална накнада била исправно уплаћена потребно је попунити поља уплате јавних прихода на следећи начин:
Број пореског обвезника: уписати матични (ЈИБ) број обвезника накнаде.
Врста прихода: 722461
Буџетска организација: 9999999
Општина: 031

У поље „Број пореског обвезника“ потребно је унијети ЈМБГ обвезника накнаде (а не уплатиоца) или евентуално ЈИБ (ако је случај да је правно лице власник стана, односно куће).

Комунална накнада за пословне просторе се плаћа на друге рачуне јавних прихода као и друге

image_printОдштампај чланак

Оставите одговор