Програм јавних расправа о Нацрту буџета Општине Фоча за 2023. годину

Скупштина Општине Фоча је 15. новембра закључком усвојила Нацрт ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. годину и Нацрт буџета Општине Фоча за 2023. годину и упутила их на јавне расправе.

Јавне расправе о Нацрту ребаланса Општине Фоча за 2022. годину и Нацрту буџета Општине Фоча за 2023. годину биће одржане у следећим терминима:

Дана 01.12.2022. године, са представницима буџетских корисника, биће одржана јавна расправа у згради Општине Фоча у сали број 31, са почетком у 13 часова. Очекује се присуство представника Општине Фоча, Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“, Центра за социјални рад, Музеја„Стара Херцеговина“, Центра за културу и информисање, Туристичке организације, Средњошколског центра и Српске централне библиотеке „Просвјета“ (за ову активност задужује се Одјељење за финансије).

Дана 02.12.2022. године са представницима корисника грантова који немају своје буџетске позиције, представницима невладиних и непрофитних организација, представницима мјесних заједница и осталим заинтересованим правним и физичким лицима биће одржана јавна расправа у сали ДПО-а са почетком у 11 часова.

И ове године, сви заинтересовани грађани могу да учествују у јавним расправа и електронским путем (ОВДЈЕ). Коментаре, сугестије и мишљења је могуће послати до 02.12.2022. године.


image_printОдштампај чланак

Упутство за припрему буџета Општине Фоча за 2023. годину

На основу члана 29. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) Одјељење за финансије општине Фоча вам доставља Упутство за припрему буџета општине Фоча за 2023. годину.

Примјеном члана 30. предметног Закона, а у складу са чланом 25., према буџетском календару, а поштујући приложено Упутсво, сви буџетски корисници су обавезни да до 30.09.2022. године доставе свој буџетски захтјев (финансијски план буџета за 2023. годину).

Попуњени буџетски захтјеви се достављају Одјељењу за финансије у канцеларију трезора број 34 – у згради Општине Фоча. Упутство о сачињавању буџетског захтјева можете пронаћи и на интернет страници: www.opstinafoca.rs.ba/finansije .

За све евентуалне нејасноће или додатне информације можете се обратити на телефон 058/221-521 (Драган Ивановић, Начелник Одјељења за финансије) или на број телефона 058/221-180 (Весна Давидовић).

image_printОдштампај чланак

Влада Републике Српске објавила Документ оквирног буџета за период 2023. – 2025. година

Влада Републике Српске усвојила је Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2023-2025. година којим се дефинишу средњорочни стратешки оквир за припрему буџета.

– Расположиви макроекономски показатељи у Републици Српској у 2022. години указују на даљи раст привреде по номиналним стопама, али је услијед инфлаторних притисака који се настављају и у овој години, реални раст БДП-а почео успоравати. Очекује се да ће реални раст БДП-а у 2022. години износити 3,2 одсто – саопштено је из Владе Српске.

Пројектоване стопе привредног раста у периоду 2023-2025. година износе 3,1 одсто, 3,6 одсто и 3,4 одсто респективно, а остварење пројекција у условима неизвјесности, подложно је углавном спољним ризицима. Ипак, очекује се даљи опоравак привредне активности вођен домаћом тражњом, уз позитиван допринос потрошње и инвестиција.

image_printОдштампај чланак

Усвојен Извјештај о извршењу буџета за 2021. годину

На сједници Скупштине Општине Фоча одржаној 07.06.2022. године, одборници Скупштине Општине Фоча су усвојили Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2021. годину. У току 2021. године прикупљено је 13.440.000 КМ прихода, што је за три и по одсто више од плана, а утрошено 12.696.000, што је за 3% мање од плана.

 

image_printОдштампај чланак

Усвојен Ребаланс буџета Општине Фоча за 2021. годину

Одборници Скупштине Општине Фоча усвојили су ребаланс буџета за текућу 2021. годину. Ребаланс је утврђен на нивоу од 13 милиона марака што је повећање у односу на првобитни буџет у износу од 1 милион марака. 

Скупштина Општине Фоча је на сједници одржаној дана 30.09.2021. године закључком број 01-022-112/21 прихватила Нацрт ребаланса буџета Општине Фоча и упутила га на јавну расправу и даљу процедуру у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске. Јавне расправе о Нацрту ребаланса су одржане у периоду од 04.10. до 08.10.2021. године и након тога се приступило изради Приједлога ребаланса буџета Општине Фоча за 2021. годину.

Главни разлози за израду ребаланса су следећи:

  1. Повећање прихода дозначених од Управе за индиректно опорезивање (Порез на додату вриједност) у односу на планиране,
  2. Уврштавање у буџет буџетских позиција за почетак грађевинских радова на новој депонији,
  3. Повећање средстава за одржавање и чишћење јавних и зелених површина као и повећање средстава за набавку комуналне опреме,
  4. Повећање средстава за социјална давања (Центар за социјални рад),
  5. Повећање средстава за грантове,
  6. Усклађивање износа за лична примања запослених радника по буџетским корисницима,
  7. Повећање расхода за набавку роба и услуга.

Поред Ребаланса буџета за 2021. годину, одборници Скупштине Општине Фоча су разматрали и Нацрт буџета Општине Фоча за 2022. годину и закључком га упутили на јавне расправе.

image_printОдштампај чланак